Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2014 13:48 Uchwała Nr LIV/287/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lipskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi /.../
24.11.2014 13:35 Uchwała Nr LIV/286/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
28.10.2014 12:41 Uchwała Nr LIII/283/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/260/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia/.../
08.10.2014 11:05 Uchwała Nr LII/280/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie herbu powiatu lipskiego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku
08.10.2014 11:00 Uchwała Nr LII/279/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipsku.
08.10.2014 10:57 Uchwała Nr LII/278/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
08.10.2014 10:54 Uchwała Nr LII/277/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
08.10.2014 10:50 Uchwała Nr LII/276/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przystąpienia powiatu lipskiego do ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego /.../
02.07.2014 13:14 Uchwała Nr L/271/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/255/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci/../
02.07.2014 13:04 Uchwała Nr L/268/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
02.07.2014 13:00 Uchwała Nr L/267/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.
02.07.2014 12:55 Uchwała Nr XLIX/266/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
02.07.2014 12:50 Uchwała Nr XLIX/265/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji patnerskiego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego /.../
02.07.2014 12:47 Uchwała Nr XLIX/262/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
12.05.2014 14:20 Uchwała Nr XLVIII/261/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakałdów Opieki Zdrowotnej w Lipsku /.../
12.05.2014 14:19 Uchwała Nr XLVIII/260/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/251/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia /.../.
12.05.2014 14:15 Uchwała Nr XLVIII/259/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2008 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30.10.2008 r. w sprawie ustalenia zasad /.../
12.05.2014 14:11 Uchwała Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie.
12.05.2014 14:08 Uchwała Nr XLVIII/257/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą Publicznego Gimnazjum Sportowego w Solcu /.../.
12.05.2014 14:05 Uchwała Nr XLVIII/256/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Sportowego w Solcu nad Wisłą.
12.05.2014 14:02 Uchwała Nr XLVIII/255/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych w powiecie lipskim.
12.05.2014 13:55 Uchwała Nr XLVII/252/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu /.../
12.05.2014 13:26 Uchwała Nr XLVII/251/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania /.../.
12.05.2014 13:18 Uchwała Nr XLVII/250/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach /.../.
12.05.2014 13:11 Uchwała Nr XLVII/246/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2014 Rokiem rzeki Wisły.
12.05.2014 13:06 Uchwała Nr XLVII/245/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu powiatu lipskiego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Lipsku.
12.05.2014 13:02 Uchwała Nr XLVII/244/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmieniająca uchwałę XXV/133/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu /.../
12.05.2014 12:48 chwała Nr XLVII/243/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania /.../
12.05.2014 12:36 Uchwała Nr XLV/239/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie Rocznego programu współpracy powiatu lipksiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi /.../
07.01.2014 14:08 Uchwała Nr XLIV/236/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
07.01.2014 14:04 Uchwała Nr XLIV/235/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu/.../
07.01.2014 13:59 Uchwała Nr XLIV/234/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowska /.../
07.01.2014 13:52 Uchwała Nr XLIV/233/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2014.
07.01.2014 13:47 Uchwała Nr XLIV/232/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego /.../
03.12.2013 13:09 Uchwała Nr XLII/226/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/210/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia /.../
03.12.2013 13:02 Uchwała Nr XLII/225/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2014.
03.12.2013 12:58 Uchwała Nr XLII/224/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku.
06.11.2013 13:58 Uchwała Nr XLI/221/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach programu operacyjnego Kapitał /.../
06.11.2013 13:52 Uchwała Nr XLI/220/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2014.
06.11.2013 13:48 Uchwała Nr XLI/219/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

1 2 3 4 5 następna