Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2021 09:00 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA „Wykonanie kotłowni gazowej w budynku gospodarczym wraz z przyłączem gazowym z kompleksową termomodernizacją budynku w Solcu nad Wisłą oraz wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym z kompleksową termomodernizacją budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szymanowie”
08.10.2021 13:58 2021/BZP 00226308/01 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE POWIATU LIPSKIEGO”
29.09.2021 10:51 2021/BZP 00195571/01 Ogłoszenie o zamówieniu „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE POWIATU LIPSKIEGO”
24.09.2020 11:52 PiR.272.2.2.2020 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi”
22.09.2020 09:44 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288) pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi”
14.08.2020 09:18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288) pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi”
23.10.2017 11:14 ZMIANA TREŚCI SIWZ Zamawiający wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
20.10.2017 13:20 AG.272.2.6.2017 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (nr sprawy AG.272.2.6.2017)
19.10.2017 18:06 AG.272.2.5.2017 Rozbiórka budynków położonych w miejscowości Kępa Piotrowińska
19.10.2017 08:34 Dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
13.10.2017 12:18 AG.272.2.4.2017 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (nr sprawy AG.272.2.4.2017)
12.10.2017 13:45 AG.272.2.4.2017 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. (nr sprawy AG.272.2.4.2017)
05.10.2017 19:44 AG.272.2.4.2017 Ogłoszenie nr 598013-N-2017 z dnia 2017-10-05r. Dostawa fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
20.02.2017 13:28 AG.272.2.3.2017 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
11.02.2017 12:37 Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
30.01.2017 08:58 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
19.01.2017 09:44 Ag.272.2.1.2017 Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
10.02.2016 10:19 Informacja do SIWZ przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
08.02.2016 12:36 AG.272.2.1.2016 Protokół z otwarcia ofert dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna
04.02.2016 11:42 AG.272.2.1.2016 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
03.02.2016 12:39 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
29.01.2016 11:11 AG.272.2.1.2016 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno
07.01.2016 10:20 Zp/01/2016 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy mleka i jego przetworów dla SPZZOZ Lipsko
11.12.2015 07:22 Zp/15/2015 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ Lipsko
17.09.2015 14:06 Zp/13/2015 ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku
06.08.2015 12:04 ZP/12/2015 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy miesa i wędlin dla SPZZOZ Lipsko
31.07.2015 08:52 ZP/11/2015 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ODDYMIANIU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM ZLOKALIZOWANYM W LIPSKU PRZY U. CZERWIAKOWSKIEGO
15.06.2015 12:19 ZPU/08/2015 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawę automatycznej myjni do endoskopów
02.06.2015 12:03 ZP/08/2015 głoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATÓW
20.05.2015 10:27 ZP/08/2015 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy węgla kamiennego w asortymencie miał II a typ 31.2
18.05.2015 13:12 AG.2152.1.1.2015 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wykonaniu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 - 2010.
04.05.2015 09:19 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH dla SPZZOZ Lipsko
12.03.2015 10:53 ZP/05/2015 Ogłoszenie o zamówieniu na DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH ORAZ SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH
02.03.2015 08:48 Zp/04/2015 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych
27.02.2015 11:19 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
13.02.2015 12:14 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ciepielów , gmina Ciepielów.
05.02.2015 11:52 ZP/03/2015 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę Ambulansu Typu C w trybie przetargu nieograniczonego dla SPZZOZ Lipsko
03.02.2015 10:17 Zp/02/2015 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mięsa i wędlin w trybie PN dla SPZZOZ Lipsko
09.01.2015 11:56 ogłoszenie o zamówieniu w trybie PN na dostawy nabiału dla potrzeb SPZZOZ Lipsko
17.12.2014 11:45 ZP/14/2014 Dostawy implantów ortopedycznych

1 2 3 4 5 następna