Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2010 10:03 Uchwała Nr I/3/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2010 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
14.12.2010 10:00 Uchwała Nr I/2/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi..
14.12.2010 09:49 Uchwała nr I/1/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr CXVII/132/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2010 roku dotyczącej zmian w planie ...
14.12.2010 09:44 Uchwała Nr CXVII/133/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi..
14.12.2010 09:38 Uchwała Nr CXVII/132/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2010.
19.11.2010 09:01 Uchwała Nr CXVI/131/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi..
19.11.2010 08:51 Uchwała Nr CXVI/130/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2011 r. ...
09.11.2010 08:15 Uchwała Nr CXV/129/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2010 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
09.11.2010 08:13 Uchwała Nr CXIV/128/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
04.11.2010 11:45 Uchwała Nr CXIV/127/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Solcu na d Wisłą.
04.11.2010 11:39 Uchwała Nr CXII/126/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
02.09.2010 09:18 Uchwała Nr CX/125/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2010 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
02.09.2010 09:16 Uchwała Nr CX/124/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
02.09.2010 09:13 Uchwała Nr CX/123/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2010 rok.
02.09.2010 09:10 Uchwała Nr CX/122/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części pasa drogowego ...
02.09.2010 08:13 Uchwała Nr CX/121/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ...
01.09.2010 13:41 Uchwała Nr CIX/120/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi..
23.07.2010 08:21 Uchwała Nr CVIII/119/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Hucie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych..
23.07.2010 08:18 Uchwała Nr CVIII/118/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat lipski ...
01.07.2010 12:08 Uchwała Nr CVI/117/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do realizacji projektu ...
01.07.2010 12:06 Uchwała Nr CVI/116/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych w sprawach dotyczących zadania ...
01.07.2010 12:04 Uchwała Nr CVI/115/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych w sprawach dotyczących zadania ...
01.07.2010 11:58 Uchwała Nr CVI/114/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
01.07.2010 11:55 Uchwała Nr CIV/113/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli przy realizacji...
07.06.2010 08:55 Uchwała Nr CIII/112/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 2czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
07.06.2010 08:52 Uchwała Nr CIII/111/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi..
01.06.2010 12:20 Uchwała Nr CII/110/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
01.06.2010 12:17 Uchwała Nr CI/109/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi..
19.05.2010 11:46 Uchwała Nr C/108/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn. "Inwestycja w kadry II"...
19.05.2010 11:44 Uchwała Nr C/107/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmiany organizacji funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Solcu nad Wisłą.
29.04.2010 09:19 Uchwała Nr XCVIII/106/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
08.04.2010 11:54 Uchwała Nr XCVII/105/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 131marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
08.04.2010 11:51 Uchwała Nr XCV/104/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu ...
08.04.2010 11:46 Uchwała Nr XCV/103/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
08.04.2010 11:44 Uchwała Nr XCV/102/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
14.01.2010 14:23 Uchwała Nr XC/101/2010 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z akresu admimistracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...