Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2010 08:51 Uchwała Nr LXXXIX/100/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.
07.01.2010 08:47 Uchwała Nr LXXXIX/99/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu.
07.01.2010 08:36 Uchwała Nr LXXXVII/98/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
07.01.2010 08:33 Uchwała Nr LXXXVI/97/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Lipsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu ...
07.01.2010 08:30 Uchwała Nr LXXXV/96/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej nowo wybudowanego odcinka drogi ..
07.01.2010 08:25 Uchwała Nr LXXXV/95/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009 - rozdysponowanie celowej rezerwy budżetowej.
09.11.2009 14:42 Uchwała Nr LXXXIII/94/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
22.09.2009 09:51 Uchwała Nr LXXXI/93/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku...
09.09.2009 10:22 Uchwała Nr LXXX/92/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku
09.09.2009 10:19 Uchwała Nr LXXX/91/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009 - rozdysponowanie celowej rezerwy budżetowej
01.09.2009 10:25 Uchwała Nr LXXIX/90/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
01.09.2009 10:04 Uchwała Nr LXXIX/89/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu ...
03.08.2009 11:49 Uchwała NR LXXVIII/88/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
03.08.2009 11:47 Uchwała NR LXXVIII/87/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły prowadzonej przez powiat lipski.........
03.08.2009 11:44 Uchwała NR LXXVIII/86/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Muzycznego w Siennie
03.08.2009 09:55 Uchwała NR LXXVIII/85/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
03.08.2009 09:08 Uchwała NR LXXVIII/84/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
23.07.2009 08:59 Uchwała NR LXXVII/83/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
23.07.2009 08:57 Uchwała NR LXXVII/82/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania skłądu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Muz...
23.07.2009 08:53 Uchwała NR LXXVII/81/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
23.07.2009 08:50 Uchwała Nr LXXVII/80/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 lipca w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół.........
25.06.2009 15:18 Uchwała NR LXXVI/79/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok - rozdysponowanie celowej rezerwy budżetowej
25.06.2009 11:52 Uchwała NR LXXV/77/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych .....
25.06.2009 11:45 Uchwała NR LXXV/78/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych .....
25.06.2009 11:40 Uchwała NR LXXV/76/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą w sprawie projektu .....
25.06.2009 11:39 Uchwała NR LXXV/75/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą w sprawie projektu .....
25.06.2009 11:32 Uchwała NR LXXV/74/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą w sprawie projektu .....
25.06.2009 11:29 Uchwała NR LXXV/73/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą w sprawie projektu .....
25.06.2009 11:23 Uchwała NR LXXIV/72/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie
25.06.2009 11:19 Uchwała NR LXXII/71/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nowo wybudowanego odcinka drogi .....
25.06.2009 11:16 Uchwała NR LXIX/70/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009 - rozdysponowanie celowej rezerwy budżetowej
25.06.2009 11:12 Uchwała NR LXVIIII/69/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn."Inwestycja w kadry" współfinansowanego z Unii Europejskiej .....
25.06.2009 11:09 Uchwała NR LXVIII/68/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009 - rozdysponowanie celowej rezerwy budżetowej
25.06.2009 11:05 Uchwała NR LXVII/67/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
25.06.2009 11:02 Uchwała NR LXVII/66/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca2009 r. w sprawie decyzji o przedłużeniu kadencji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku.
25.06.2009 10:47 Uchwała NR LXIVII/65/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Muzycznego w Siennie.
25.06.2009 10:44 Uchwała NR LXVII/64/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca2009 r. w psrawie przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania roczne z wykonania budżetu powiatu za 2008
25.06.2009 10:35 Uchwała NR LXVI/63/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Anity Madej Dyrektora Centru Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
25.06.2009 10:32 Uchwała NR LXIII/62/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Planu gospodarki odpadami Gminy Sienno na lata 2009-2012 z perspektywą do roku
25.06.2009 10:29 Uchwała NR LXII/61/2009 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody ne realizację projektu wspóLfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

1 2 następna