Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2009 10:00 Uchwała Nr LVIII/58/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku do podpisania umowy związanej z realizacją zadania - zakupu...
22.06.2009 09:57 Uchwała Nr LVII/57/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły prowadzonej przez powiat lipski, ubiegającego się o awans
22.06.2009 09:54 Uchwała Nr LVI/56/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu
22.06.2009 09:52 Uchwała Nr LV/55/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Lipsku i RIO w Warszawie zespół w Radomiu projektu budżetu Powiatu na 2009 rok
22.06.2009 09:49 Uchwała Nr LIV/54/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ogniska Muzycznego w Siennie
22.06.2009 09:47 Uchwała Nr LIII/53/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zgody na utworzenie oddziałów dwujęzycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Solcu nad Wisłą
22.06.2009 09:45 Uchwała Nr LII/52/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008 - rozdysponowanie celowej rezerwy budżetowej
22.06.2009 09:40 Uchwała Nr LI/51/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
22.06.2009 09:37 Uchwała Nr L/50/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej
22.06.2009 09:34 Uchwała Nr XLIX/49/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu i RIO informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku...
22.06.2009 09:27 Uchwała Nr XLVIII/48/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
11.08.2008 14:50 Uchwała Nr XLVII/47/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 lipca 2008 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
11.08.2008 14:47 Uchwała Nr XLVI/46/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynnośći prawnych przy realizacji zadania likwidacji ...
11.08.2008 14:45 Uchwała Nr XLV/45/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
11.08.2008 14:43 Uchwała Nr XLII/41/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
11.08.2008 14:41 Uchwała Nr XLIII/40/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w ...
11.08.2008 14:39 Uchwała Nr XLII/42/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Nowa jakość usług" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...
11.08.2008 14:37 Uchwała Nr XLII/41/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku na 2008 rok
11.08.2008 14:28 Uchwała Nr XLI/40/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
11.08.2008 14:25 Uchwała Nr XL/39/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Leokadii Dąbrowskiej z funkcji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów ...
11.08.2008 14:22 Uchwała Nr XXXVII/38/2008 Zarządu Powiatu w LIpsku z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie: kontroli realizacji dochodów budżetu państwa i wydatków ze środków publicznych pochodzących z dotacji budżetu...
11.08.2008 13:38 Uchwała nr XXXVII/37/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu
11.08.2008 13:23 Uchwała nr XXXV/35/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z 14 lutego 2008 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia na terenie powiatu zwoleńskiego kategorii drogi powiatowej o nr 4532 W i zaliczenia
11.08.2008 13:20 Uchwała nr XXXV/34/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z 14 lutego 2008 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia na terenie powiatu zwoleńskiego kategorii drogi powiatowej o nr 4525 W i zaliczenia
11.08.2008 13:16 Uchwała nr XXXI/33/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 03.01.2008 w sprawie: zmiany uchwały nr LXXI/86/05 z 15.02.2005 w sprawie powołania i trybu pracy komisji ds. zamówień publicznych w Starostwie.
11.08.2008 13:14 Uchwała nr XXXI/32/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 03.01.2008 w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego "Aktywność - Twoją Szansą", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego ...
11.08.2008 13:05 UCHWAŁA NR XXXI/31/2008 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 03 stycznia 2008 r. w sprawie : opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok