Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2008 08:46 UCHWAŁA NR XXIX/30/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu
12.08.2008 08:44 UCHWAŁA NR XXVIII/29/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zapopiniowania Programu Naprawczego Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą na lata 2007 - 2010
12.08.2008 08:41 UCHWAŁA NR XXVIII/28/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą
12.08.2008 08:39 UCHWAŁA NR XXV/26/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami ...
12.08.2008 08:36 UCHWAŁA NR XIII/25/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami ...
12.08.2008 08:31 UCHWAŁA NR XIII/24/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 października 2007 r. w sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku
12.08.2008 08:28 UCHWAŁA NR VII/8/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie : wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi na terenie powiatu opatowskiego ...
11.08.2008 12:29 UCHWAŁA NR IV/5/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie : opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok.
21.01.2008 15:16 Uchwała nr XIII/23/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z 24 października 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia na terenie powiatu starachowickiego kategorii drogi powiatowej o numerz
21.01.2008 15:13 Uchwała nr XXIII/22/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu w 2007r. - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
21.01.2008 15:09 Uchwała nr X/9/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku na rok 2007.
21.01.2008 15:07 Uchwała nr IV/5/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 stycznia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok.
28.11.2007 08:28 Uchwała Nr XXVI/27 /2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie : Przedłożenia Radzie Powiatu w Lipsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół...
15.11.2007 10:02 Uchwała nr XXI/21/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu w 2007 r.
15.11.2007 09:59 Uchwała nr XIX/20/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu w 2007r. - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
15.11.2007 09:57 Uchwała nr XIX/19/07 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 września 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej...
13.11.2007 10:43 Uchwała nr XIX/18/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej...
13.11.2007 10:23 Uchwała nr XVIII/17/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07 września 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu w 2007r. - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
13.11.2007 09:01 Uchwała nr XVII/16/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie przedłużenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu.
13.11.2007 08:58 Uchwała nr XVII/15/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
12.11.2007 15:03 Uchwała nr XVII/14/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie: powierzenia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie.
12.11.2007 14:59 Uchwała nr XV/13/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeniesienia praw własności samochodu służbowego
12.11.2007 13:34 UCHWAŁA NR XV/ 12 /2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 03 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół/placówek prowadzonych przez powiat lipski, ubiegając
06.11.2007 09:43 Uchwała Nr XIV/11/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25/06/2007 w sprawie zmiany w budżecie powiatu w 2007 roku - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
06.11.2007 08:38 Uchwała Nr XIV/10/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych...
05.11.2007 11:39 UCHWAŁA NR X/ 08 /2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku na rok 2007
05.11.2007 11:35 Uchwała Nr VII/7/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 09/03/2007.
05.11.2007 10:47 UCHWAŁA NR VI/6/2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie : zatwierdzenia Planu Pacy Zarządu Powiatu