Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2016 09:53 GK.KN.6642.755.2016 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie miejscowości Siekierka Nowa, Gmina Chotcza.
05.12.2016 11:37 AG.272.1.21.2016 Zapytanie ofertowe na: Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2016
10.11.2016 12:37 Ogłoszenie Starosty Lipskiego z dnia 7.11.2016 w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.
20.10.2016 11:43 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie miejscowości Rzeczniówek gm. Rzeczniów.
05.10.2016 10:19 AG.272.1.16.2016 Zapytanie ofertowe ( dotyczy dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2016/2017)
12.08.2016 08:45 AG.272.1.13.2016 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty,
04.08.2016 11:31 AG.272.1.13.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu ofert.
20.07.2016 14:11 AG.272.1.13.2016 WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/2016
18.07.2016 10:33 AG.272.1.13.2016 WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/2016
14.07.2016 14:11 AG.272.1.13.2016 ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/2016 Z DNIA 11.07.2016r.
14.07.2016 14:10 AG.272.1.13.2016 WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/2016
14.07.2016 09:50 AG.272.1.13.2016 WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/2016
11.07.2016 10:48 AG.272.1.13.2016 Zapytanie oferowe nr 13/2016. Opracowanie audytu energetycznego, programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej dla realizacja zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lipskiego oraz Skarbu Państwa w ramach programu RPO dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.
22.06.2016 17:12 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic w związku z planowanymi czynnościami terenowymi w ramach prac geodezyjnych (droga wojewódzka 747).
09.06.2016 12:29 GKKN.6620.7.17.2016 Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali
20.05.2016 15:14 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic w związku z planowanymi czynnościami terenowymi w ramach prac geodezyjnych (DW 747 Lipsko - Iłża),
28.04.2016 13:46 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic w związku z planowanymi czynnościami terenowymi w ramach prac geodezyjnych (DW 747 Lipsko - Iłża)
18.04.2016 08:44 AB.6740.25.2016.TO Informacja o wydaniu decyzji Starosty Lipskiego nr 30/2016 z dnia 11.04.2016 zatwierdzająca projekt budowy chlewni komorowej położonej w miejscowości Wólka Modrzejowa, gmina Rzeczniów.
06.04.2016 09:56 AG.272.1.8.2016 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/2016 Z DNIA 04.04.2016R. Dotyczącego: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lipskiego”.
04.04.2016 15:12 AG.272.1.8.2016 Zapytanie ofertowe 8/2016 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lipskiego
24.03.2016 15:20 STANOWISKO RADY GMINY SANNIKI z dnia 23 lutego 2016 r.
21.03.2016 14:44 AG.272.1.6.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery - przedmiot zamówienia: przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych na działkach nr 7, 421, 423, 425 położonych we wsi Sadkowice I, gmina Solec nad Wisłą o łącznej powierzchni 3,64 ha.
11.03.2016 12:15 AG.272.1.6.2016 Zapytanie ofertowe 6/2016 na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych na działkach nr 7, 421, 423, 425 położonych we wsi Sadkowice I, gmina Solec nad Wisłą o łącznej powierzchni 3,64 ha.
01.03.2016 11:21 AG.272.1.4.2016 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 4/2016 z dnia 22.02.2016r., którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych na działkach nr 7, 421, 423, 425 położonych we wsi Sadkowice I, gmina Solec nad Wisłą o łącznej powierzchni 3,64 ha.
22.02.2016 11:22 AG.272.1.4.2016 Zapytanie ofertowe 4/2016 - przedmiot zamówienia: przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych na działkach nr 7, 421, 423, 425 położonych we wsi Sadkowice I, gmina Solec nad Wisłą o łącznej powierzchni 3,64 ha.
02.02.2016 10:50 STANOWISKO NR 1 2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Rady Powiatu w Otwocku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Wojewodztwa Mazowieckiego
27.01.2016 11:10 AG.272.1.1.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego - Powiecie Lipskim w okresie od 1 lutego 2016r. do 31 stycznia 2017r.
14.01.2016 09:50 AG.272.1.1.2016 Zapytanie ofertowe 1/2016 dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

poprzednia 1 2 3