Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2019 14:30 GKKN.6821.2.2019 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
12.11.2019 14:29 GKKN.6821.1.2019 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
07.11.2019 15:19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ""Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 dla Starostwa Powiatowego w Lipsku"
23.10.2019 15:06 PiR.272.1.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 dla Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
11.10.2019 11:54 WA.ZUZ.4.421.5.68.2019.AK Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
30.09.2019 13:40 WA.ZUZ.421.3.50.2018.2019.TS Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
30.09.2019 13:36 WA.RUZ.421.294.2019.JD Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
19.09.2019 13:50 WA.ZUZ.4.421.1.52.2018.2019.AB Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postepowania administracyjnego.
17.09.2019 13:37 WOOŚ-II.442.1.2018.TR.5 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
10.09.2019 10:59 WA.RUZ.421.256.2019.AR Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03.09.2019 08:48 AG.272.1.20.2019 Zapytanie na przedstawienie oferty z podaniem ceny wykonania zamówienia pod nazwą: wykonanie analizy urbanistycznej w ramach prowadzonego przez tut. Organ postepowania administracyjnego w zakresie ustalania dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska z terenu Ośrodka Wypoczynkowego „Zacisze u Zosi”.
26.08.2019 14:20 Zapytanie w sprawie określenia wartości rynkowej prawa własności przysługującego Skarbowi Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 641, położonej w obrębie 0001 Lipsko, gmina Lipsko.
26.08.2019 12:47 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
10.07.2019 12:03 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dotyczących przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyzowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr w m. Lipsko.
06.06.2019 15:16 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego...
13.05.2019 11:04 Powiat Lipski / Starostwo Powiatowe w Lipsku prosi o przedstawienie oferty z podaniem ceny wykonania zamówienia pod nazwą: określenie wartości rynkowej prawa własności przysługującego Skarbowi Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2868, położonej w obrębie 0018 Solec nad Wisłą, gmina Solec nad Wisłą.
29.01.2019 09:03 AG.272.1.2.2019 Zapytanie nr AG.272.1.2.2019 Powiat Lipski / Starostwo Powiatowe w Lipsku prosi o przedstawienie oferty z podaniem ceny wykonania zamówienia pod nazwą: określenie wartości rynkowej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 5/2.
25.10.2018 11:11 ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup sprzętu medycznego - aparatu EKG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku”
18.10.2018 14:51 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącego „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
16.10.2018 09:01 Informacja dla przedsiębiorców prowadzących zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
10.10.2018 10:10 AG.272.1.19.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
10.10.2018 10:05 AG.272.1.20.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019”.
15.05.2018 10:25 AG.272.1.12.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 12/2018, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1.
07.05.2018 12:23 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2018 „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1”.
19.04.2018 09:47 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018 „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1”.
22.02.2018 14:47 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 380/2 ark.1, obręb geodezyjny Chotcza Górna.
10.01.2018 11:20 AG.272.1.1.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017 rok
02.01.2018 11:26 AG.272.1.1.2018 Zapytanie ofertowe nr 1/2018 Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017 rok
27.12.2017 15:13 AG.272.1.28.2017 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 18.12.2017r. dotyczącego Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017 rok.
18.12.2017 10:32 AG.272.1.28.2017 Zapytanie ofertowe – Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017 rok.
10.11.2017 11:12 GKKN.6640.681.2017 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych w Solcu nad Wisłą.
12.10.2017 16:19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. dot.: zapytania ofertowego na dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2017/2018
05.10.2017 19:37 AG.272.1.25.2017 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na sukcesywny zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego
04.10.2017 12:34 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
06.09.2017 14:48 Zawiadomienie o podziale nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Modrzewiowej Kolonia gm. Rzeczniów
01.08.2017 09:57 AG.272.1.22.2017 Zapytanie ofertowe nr 22/2017 dotyczące „Monitoring budynku siedziby Starostwa Powiatowego oraz monitoring budynku administrowanego przez Starostwo Powiatowe przy ul. Partyzantów 4”
19.07.2017 07:22 Ogłoszenie o sprzedaży autobusu.
14.06.2017 10:24 Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
17.05.2017 11:46 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA REALIZOWANA PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIIPSKU” W RAMACH RPOWM 2014-2020
09.05.2017 09:24 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 109,138 o numerze adresowym 35 w miejscowości Długowola II, gm. Lipsko - obszar wiejski.

poprzednia 1 2 3 następna