Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2019 09:03 AG.272.1.2.2019 Zapytanie nr AG.272.1.2.2019 Powiat Lipski / Starostwo Powiatowe w Lipsku prosi o przedstawienie oferty z podaniem ceny wykonania zamówienia pod nazwą: określenie wartości rynkowej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 5/2.
25.10.2018 11:11 ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup sprzętu medycznego - aparatu EKG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku”
18.10.2018 14:51 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącego „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
16.10.2018 09:01 Informacja dla przedsiębiorców prowadzących zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
10.10.2018 10:10 AG.272.1.19.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
10.10.2018 10:05 AG.272.1.20.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019”.
15.05.2018 10:25 AG.272.1.12.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 12/2018, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1.
07.05.2018 12:23 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2018 „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1”.
19.04.2018 09:47 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018 „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1”.
22.02.2018 14:47 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 380/2 ark.1, obręb geodezyjny Chotcza Górna.
10.01.2018 11:20 AG.272.1.1.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017 rok
02.01.2018 11:26 AG.272.1.1.2018 Zapytanie ofertowe nr 1/2018 Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017 rok
27.12.2017 15:13 AG.272.1.28.2017 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 18.12.2017r. dotyczącego Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017 rok.
18.12.2017 10:32 AG.272.1.28.2017 Zapytanie ofertowe – Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017 rok.
10.11.2017 11:12 GKKN.6640.681.2017 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych w Solcu nad Wisłą.
12.10.2017 16:19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. dot.: zapytania ofertowego na dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2017/2018
05.10.2017 19:37 AG.272.1.25.2017 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na sukcesywny zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego
04.10.2017 12:34 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
06.09.2017 14:48 Zawiadomienie o podziale nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Modrzewiowej Kolonia gm. Rzeczniów
01.08.2017 09:57 AG.272.1.22.2017 Zapytanie ofertowe nr 22/2017 dotyczące „Monitoring budynku siedziby Starostwa Powiatowego oraz monitoring budynku administrowanego przez Starostwo Powiatowe przy ul. Partyzantów 4”
19.07.2017 07:22 Ogłoszenie o sprzedaży autobusu.
14.06.2017 10:24 Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
17.05.2017 11:46 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA REALIZOWANA PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIIPSKU” W RAMACH RPOWM 2014-2020
09.05.2017 09:24 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 109,138 o numerze adresowym 35 w miejscowości Długowola II, gm. Lipsko - obszar wiejski.
10.03.2017 12:29 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 914 oraz 950 położonych w obrębie Osówka gmina Sienno.
08.03.2017 09:30 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych we wsi Ciecierówka gmina Rzeczniów.
10.02.2017 14:44 AG.272.2.3.2017 Ogłoszenie nr 23046 - 2017 z dnia 2017-02-10 r. Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
27.01.2017 11:07 AG.272.1.5.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego – Powiecie Lipskim w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 stycznia 2018r
26.01.2017 09:50 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych we wsi Bielany gmina Ciepielów.
17.01.2017 11:06 AG.272.1.5.2017 Zapytanie ofertowe 5/2016. Przedmiotem zamówienia jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego - Powiecie Lipskim w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 stycznia 2018r.
28.12.2016 10:48 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2016.
23.12.2016 11:02 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych.
15.12.2016 09:53 GK.KN.6642.755.2016 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie miejscowości Siekierka Nowa, Gmina Chotcza.
05.12.2016 11:37 AG.272.1.21.2016 Zapytanie ofertowe na: Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2016
10.11.2016 12:37 Ogłoszenie Starosty Lipskiego z dnia 7.11.2016 w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.
20.10.2016 11:43 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie miejscowości Rzeczniówek gm. Rzeczniów.
05.10.2016 10:19 AG.272.1.16.2016 Zapytanie ofertowe ( dotyczy dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2016/2017)
12.08.2016 08:45 AG.272.1.13.2016 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty,
04.08.2016 11:31 AG.272.1.13.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu ofert.
20.07.2016 14:11 AG.272.1.13.2016 WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/2016

poprzednia 1 2 3 następna