Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2021 11:45 BOŚ.6743.1.168.2021 K.M. NFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia robót budowlanych
23.07.2021 11:43 BOŚ.6743.1.167.2021 K.M. INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia robót budowlanych
20.07.2021 14:04 INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH w związku z art. 30a ustawy Prawo budowalne
16.07.2021 13:19 BOŚ.6743.1.159.2021 K.M. INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia robót budowlanych
16.07.2021 13:14 BOŚ.6743.1.158.2021 K.M. INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia robót budowlanych
14.07.2021 08:27 BOŚ.6743.1.157.2021 K.M. INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia robót budowlanych
14.07.2021 08:25 BOŚ.6743.1.156.2021 K.M. INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia robót budowlanych
14.07.2021 08:23 BOŚ.6743.1.154.2021 K.M. INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia robót budowlanych
14.07.2021 08:20 BOŚ.6743.1.155.2021 K.M. INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia robót budowlanych
13.07.2021 09:18 Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych: wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego.
12.07.2021 14:14 WA.ZUZ.4.4210.68.2021.AB.PL Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie betonowego wylotu wód opadowych lub roztopowych na działce.
07.07.2021 12:01 BOŚ.6743.1.151.2021 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotycząca wykonania wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
07.07.2021 11:59 BOŚ.6743.1.150.2021 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotycząca budowy naziemnego zbiornika na gaz płynny 2700L z instalacją zbiornikową do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
05.07.2021 14:55 INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH w związku z art. 30a ustawy Prawo budowalne
01.07.2021 12:38 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH w związku z art. 30a ustawy Prawo budowlane
01.07.2021 12:37 INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH w związku z art. 30a ustawy Prawo budowalne
01.07.2021 12:36 NFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH w związku z art. 30a ustawy Prawo budowalne
29.06.2021 11:24 INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH w związku z art. 30a ustawy Prawo budowalne
25.06.2021 12:45 INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH w związku z art. 30a ustawy Prawo budowalne
25.06.2021 12:44 INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH w związku z art. 30a ustawy Prawo budowalne
23.06.2021 14:11 BOŚ.6743.1.133.2021 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia robót budowlanych
22.06.2021 13:23 BOŚ.6743.1.157.2021 INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH z związku z art. 30a ustawy Prawo budowlane
22.06.2021 13:21 BOŚ.6743.1.156.2021 INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH z związku z art. 30a ustawy Prawo budowlane
22.06.2021 13:20 BOŚ.6743.1.154.2021 INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH z związku z art. 30a ustawy Prawo budowlane
22.06.2021 13:19 BOŚ.6743.1.155.2021 NFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH z związku z art. 30a ustawy Prawo budowlane
18.06.2021 17:33 Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych - Cierpiński Marian i Cierpińska Maria
18.06.2021 17:29 Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych - Marian Cierpiński i Maria Cierpińska
18.02.2021 14:05 PiR.272.1.4.2021 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Wycena działek objętych decyzją ZRID dla inwestycji pn. Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola
11.02.2021 12:42 PiR.272.1.4.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Wycena działek objętych decyzją ZRID dla inwestycji pn. Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola położonej w jednostce ewidencyjnej 140904_2 Rzeczniów, obręb 0013 Płusy, na działkach nr ewidencyjny 59/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4”
15.01.2021 14:17 PiR.272.1.1.2021 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Określenie wartości indywidualnej dla inwestycji pn. „Budowa Domów Dziecka” oraz wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 795/2 i 796/2, położone w obrębie 0001 LIPSKO, gmina Lipsko”
11.01.2021 10:44 PiR.272.1.1.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130000 zł pn.: „Określenie wartości indywidualnej dla inwestycji pn. „Budowa Domów Dziecka” oraz wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 795/2 i 796/2, położone w obrębie 0001 LIPSKO, gmina Lipsko”
17.12.2020 14:13 PiR.272.1.13.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
14.12.2020 13:42 AG.272.1.12.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
10.12.2020 14:55 PiR.272.1.13.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
04.12.2020 11:15 PiR.272.1.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
27.11.2020 15:15 PiR.272.1.11.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty dotyczącej „Badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 i 2021 rok”
19.11.2020 09:56 PiR.272.1.11.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 i 2021 rok”.
04.08.2020 09:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące „Budowy automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie lipskim”
23.07.2020 10:27 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „Budowę automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie lipskim”
06.07.2020 10:02 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Określenie aktualnej wartości rynkowej oraz wartości rynkowej na dzień 01 stycznia 1999 r. nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 410/1, położonej w obrębie 0031 WALENTYNÓW, gmina Lipsko”

1 2 3 4 następna