Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2021 13:08 PiR.272.1.9.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Wycena działek objętych decyzją ZRID dla inwestycji pn. Budowa ulicy Gospodarczej w miejscowości Lipsko”
08.12.2021 10:28 WA.ZUZ.4.4210.346.2021.ES Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprzwie wydania pozwoleń wodnoprawnych.
07.12.2021 09:34 PiR.272.1.8.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: ,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku"
07.12.2021 09:29 PiR.272.1.7.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku".
03.12.2021 14:43 BOŚ.6740.99.2021.MP OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
22.10.2021 12:50 BOŚ.6740.99.2021.MP OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPSKIEGO o zapoznaniu się z materiałem sprawy
03.09.2021 14:02 BOŚ.6743.1.226.2021 K.M. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotycząca pozwolenia na budowę dotyczących: Instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny z wewnętrzną instalacją dla budynku gospodarczego.
03.09.2021 12:44 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
01.09.2021 13:09 BOŚ.6740.99.2021.MP OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPSKIEGO o wszczętym postępowaniu administracyjne na wniosek z dnia 10.08.2021 r. Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa ulicy Gospodarczej w miejscowości Lipsko
03.08.2021 12:08 INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH w związku z art. 30a ustawy Prawo budowalne
12.07.2021 14:14 WA.ZUZ.4.4210.68.2021.AB.PL Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie betonowego wylotu wód opadowych lub roztopowych na działce.
18.02.2021 14:05 PiR.272.1.4.2021 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Wycena działek objętych decyzją ZRID dla inwestycji pn. Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola
11.02.2021 12:42 PiR.272.1.4.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Wycena działek objętych decyzją ZRID dla inwestycji pn. Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola położonej w jednostce ewidencyjnej 140904_2 Rzeczniów, obręb 0013 Płusy, na działkach nr ewidencyjny 59/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4”
15.01.2021 14:17 PiR.272.1.1.2021 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Określenie wartości indywidualnej dla inwestycji pn. „Budowa Domów Dziecka” oraz wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 795/2 i 796/2, położone w obrębie 0001 LIPSKO, gmina Lipsko”
11.01.2021 10:44 PiR.272.1.1.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130000 zł pn.: „Określenie wartości indywidualnej dla inwestycji pn. „Budowa Domów Dziecka” oraz wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 795/2 i 796/2, położone w obrębie 0001 LIPSKO, gmina Lipsko”
17.12.2020 14:13 PiR.272.1.13.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
14.12.2020 13:42 AG.272.1.12.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
10.12.2020 14:55 PiR.272.1.13.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
04.12.2020 11:15 PiR.272.1.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
27.11.2020 15:15 PiR.272.1.11.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty dotyczącej „Badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 i 2021 rok”
19.11.2020 09:56 PiR.272.1.11.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 i 2021 rok”.
04.08.2020 09:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące „Budowy automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie lipskim”
23.07.2020 10:27 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „Budowę automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie lipskim”
06.07.2020 10:02 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Określenie aktualnej wartości rynkowej oraz wartości rynkowej na dzień 01 stycznia 1999 r. nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 410/1, położonej w obrębie 0031 WALENTYNÓW, gmina Lipsko”
18.06.2020 09:21 BOŚ.6740.63.2020.MP Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wszczęciu postepowania z dnia 15.06.2020 r.
15.06.2020 14:57 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego telefonii komórkowej sieci T-Mobile 66184/87398 Pasieki wraz z instalacją elektryczną w miejscowości Pasieki gmina Ciepielów.
08.06.2020 09:59 PiR.272.1.6.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie podziału działki oznaczonej nr 2286/26 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 LIPSKO, gmina Lipsko”
18.12.2019 09:52 AG.272.1.4.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
12.12.2019 12:45 BOŚ.6740.132.2019.WM Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
11.12.2019 11:19 PiR.272.1.4.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”. Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
10.12.2019 14:49 AG.272.1.3.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego Powiat Lipski unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019r. dotyczące „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
29.11.2019 07:25 PiR.272.1.3.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
12.11.2019 14:30 GKKN.6821.2.2019 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
12.11.2019 14:29 GKKN.6821.1.2019 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
07.11.2019 15:19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ""Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 dla Starostwa Powiatowego w Lipsku"
23.10.2019 15:06 PiR.272.1.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 dla Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
11.10.2019 11:54 WA.ZUZ.4.421.5.68.2019.AK Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
30.09.2019 13:40 WA.ZUZ.421.3.50.2018.2019.TS Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
30.09.2019 13:36 WA.RUZ.421.294.2019.JD Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
19.09.2019 13:50 WA.ZUZ.4.421.1.52.2018.2019.AB Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postepowania administracyjnego.

1 2 3 następna