Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2020 08:16 WA.ZUZ.421.3.50.2018.2019.TS Odwołanie od decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych.
04.08.2020 09:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące „Budowy automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie lipskim”
31.07.2020 15:25 Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej w Kijance, gmina Chotcza, Etap 1 i Etap 2
23.07.2020 10:27 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „Budowę automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie lipskim”
06.07.2020 10:02 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Określenie aktualnej wartości rynkowej oraz wartości rynkowej na dzień 01 stycznia 1999 r. nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 410/1, położonej w obrębie 0031 WALENTYNÓW, gmina Lipsko”
26.06.2020 09:57 Ogłoszenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespółu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku o konkursie na stanowisko : Naczelnej Pielęgniarki w SPZZOZ w Lipsku.
18.06.2020 09:21 BOŚ.6740.63.2020.MP Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wszczęciu postepowania z dnia 15.06.2020 r.
16.06.2020 14:07 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "LIP 4402A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lipsko, gmina Lipsko.
15.06.2020 14:57 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego telefonii komórkowej sieci T-Mobile 66184/87398 Pasieki wraz z instalacją elektryczną w miejscowości Pasieki gmina Ciepielów.
08.06.2020 09:59 PiR.272.1.6.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie podziału działki oznaczonej nr 2286/26 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 LIPSKO, gmina Lipsko”
18.12.2019 09:52 AG.272.1.4.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
12.12.2019 12:45 BOŚ.6740.132.2019.WM Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
11.12.2019 11:19 PiR.272.1.4.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”. Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
10.12.2019 14:49 AG.272.1.3.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego Powiat Lipski unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019r. dotyczące „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
29.11.2019 07:25 PiR.272.1.3.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
12.11.2019 14:30 GKKN.6821.2.2019 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
12.11.2019 14:29 GKKN.6821.1.2019 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
07.11.2019 15:19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ""Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 dla Starostwa Powiatowego w Lipsku"
23.10.2019 15:06 PiR.272.1.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 dla Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
11.10.2019 11:54 WA.ZUZ.4.421.5.68.2019.AK Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
30.09.2019 13:40 WA.ZUZ.421.3.50.2018.2019.TS Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
30.09.2019 13:36 WA.RUZ.421.294.2019.JD Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
19.09.2019 13:50 WA.ZUZ.4.421.1.52.2018.2019.AB Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postepowania administracyjnego.
17.09.2019 13:37 WOOŚ-II.442.1.2018.TR.5 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
10.09.2019 10:59 WA.RUZ.421.256.2019.AR Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03.09.2019 08:48 AG.272.1.20.2019 Zapytanie na przedstawienie oferty z podaniem ceny wykonania zamówienia pod nazwą: wykonanie analizy urbanistycznej w ramach prowadzonego przez tut. Organ postepowania administracyjnego w zakresie ustalania dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska z terenu Ośrodka Wypoczynkowego „Zacisze u Zosi”.
26.08.2019 14:20 Zapytanie w sprawie określenia wartości rynkowej prawa własności przysługującego Skarbowi Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 641, położonej w obrębie 0001 Lipsko, gmina Lipsko.
26.08.2019 12:47 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
10.07.2019 12:03 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dotyczących przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyzowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr w m. Lipsko.
06.06.2019 15:16 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego...
13.05.2019 11:04 Powiat Lipski / Starostwo Powiatowe w Lipsku prosi o przedstawienie oferty z podaniem ceny wykonania zamówienia pod nazwą: określenie wartości rynkowej prawa własności przysługującego Skarbowi Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2868, położonej w obrębie 0018 Solec nad Wisłą, gmina Solec nad Wisłą.
29.01.2019 09:03 AG.272.1.2.2019 Zapytanie nr AG.272.1.2.2019 Powiat Lipski / Starostwo Powiatowe w Lipsku prosi o przedstawienie oferty z podaniem ceny wykonania zamówienia pod nazwą: określenie wartości rynkowej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 5/2.
25.10.2018 11:11 ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup sprzętu medycznego - aparatu EKG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku”
18.10.2018 14:51 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącego „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
16.10.2018 09:01 Informacja dla przedsiębiorców prowadzących zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
10.10.2018 10:10 AG.272.1.19.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
10.10.2018 10:05 AG.272.1.20.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019”.
15.05.2018 10:25 AG.272.1.12.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 12/2018, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1.
07.05.2018 12:23 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2018 „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1”.
19.04.2018 09:47 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018 „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1”.

1 2 3 następna