Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2020 14:12 Uchwała Budżetowa na rok 2020 Rady Powiatu w Lipsku Nr XIX/105/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
08.01.2020 14:08 Uchwała Nr XIX/104/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024.
11.01.2019 10:49 Uchwała nr IV/17/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
11.01.2019 10:32 Uchwała Budżetowa na rok 2019 Rady Powiatu w Lipsku Nr IV/18/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
20.04.2018 09:29 Uchwała Budżetowa na rok 2018 Rady Powiatu w Lipsku Nr XLIII/209/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
27.03.2017 09:42 Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Powiatu w Lipsku Nr XXIX/143/2016 z 29 grudnia 2016 r.
27.03.2017 09:29 Uchwała Budżetowa na rok 2016 Rady Powiatu w Lipsku Nr XVI/72/2015 z 30 grudnia 2015 r.
31.03.2015 09:59 Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Powiatu w Lipsku Nr IV/16/2014 z 30 grudnia 2014 r.
28.01.2015 14:20 Uchwała Budżetowa na rok 2014 Rady Powiatu w Lipsku Nr XLIV/229/2013 z 30 grudnia 2013 r.
28.01.2015 14:17 Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Powiatu w Lipsku Nr XXXII/168/2012 z 28 grudnia 2012 r.
28.01.2015 14:14 Uchwała Budżetowa na rok 2012 Rady Powiatu w Lipsku Nr XX/98/2011 z 30 grudnia 2011 r.
28.01.2015 14:11 Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Powiatu w Lipsku Nr V/19/2010 z 30 grudnia 2010 r.
28.01.2015 14:08 Uchwała Nr XLII/227/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipskiego na rok 2010.
28.01.2015 14:05 Uchwała Nr XXVII/154/2008 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipskiego na rok 2009.
28.01.2015 14:02 Uchwała Nr XVI/89/2007 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipskiego na rok 2008.
04.02.2013 10:35 Uchwała nr XXXII/169/2012 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2013-2018.
04.02.2013 10:31 Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Powiatu w Lipsku Nr XXXII/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
28.05.2007 11:05 Uchwała Nr IX/55 /2007 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie : ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU W 2007 r.
16.05.2007 14:38 Uchwała Nr VII/44 /2007 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie : ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU W 2007 r.
02.03.2007 12:46 Uchwała Nr VI/37 /2007 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
02.03.2007 10:28 Uchwała Nr VI/ 38 /2007 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2007 roku
02.03.2007 10:17 Uchwała Nr IV/ 24 /2006 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipskiego na rok 2007.
16.11.2006 10:41 uchwała Nr XLVII/295 /2006 Rady Powiatu zmieniająca budżet 2006 roku
16.11.2006 10:20 prognoza długu
16.11.2006 10:17 uchwała o zaciągnięciu kredytu