Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2022 09:49 Zarządzenie nr 58/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 31.12.2021r. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 31.12.2021r.
28.12.2021 11:09 ZARZĄDZENIE nr 53/2021 Starosty Lipskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 7 stycznia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Lipsku
28.12.2021 11:06 ZARZĄDZENIE nr 52/2021 Starosty Lipskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 31 grudnia 2021 r.
27.12.2021 12:36 ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 Starosty Lipskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
21.12.2021 08:36 Zarządzenie nr 50/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 21.12.2021 r. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Lipsku według stanu na 31 grudnia 2021 r.
17.12.2021 12:07 ZARZĄDZENIE NR 49/2021 Starosty Lipskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Lipsku, Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.
07.12.2021 08:21 ZARZĄDZENIE nr 46/2021 Starosty Lipskiego z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Lipskiego
21.10.2021 14:49 Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Lipskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”
18.10.2021 13:18 ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 Starosty Lipskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku
07.09.2021 11:10 ZARZĄDZENIE NR 33/ZK/2021 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 7 września 2021 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
03.09.2021 09:59 ZARZĄDZENIE NR 31/ZK/2021 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
16.07.2021 10:23 ZARZĄDZENIE NR 26 /2021 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie rozliczania paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Lipsku
15.07.2021 08:47 ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
12.07.2021 14:45 ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
12.07.2021 09:45 Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Lipskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
22.06.2021 11:33 ZARZĄDZENIE NR 25/2021 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0001 LIPSKO, gm. Lipsko oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.