Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2014 10:03 POSTANOWIENIE NR 42/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Lipskiego Pana Kazimierza Morgasia
08.12.2014 11:25 POSTANOWIENIE NR 42/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Lipskiego
21.11.2014 09:23 PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU LIPSKIEGO, Okręg nr 5 w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
19.11.2014 09:02 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Lipskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lipsku.
14.11.2014 08:14 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku o terminach dyżurów komisji w dniu 15.11.2014.
24.10.2014 08:54 OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Lipskiego.
26.09.2014 11:02 Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku.
26.09.2014 10:51 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku o terminach dyżurów komisji w celu rejestracji list kandydatów.
26.09.2014 10:49 Uchwała nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku z 25 września 2014 w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.
08.09.2014 12:19 Szczegółowe informacje o wyborach samorządowych 2014 - strona pkw.gov.pl
04.09.2014 09:58 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w spr. zarzadzenia wyborów samorządowych.
03.09.2014 11:54 Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.
03.09.2014 11:42 Informacja o koordynatorze prac wyborczych w powiecie lipskim oraz adres strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
03.09.2014 11:36 OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU LIPSKIEGO z dnia 2 WRZEŚNIA 2014 r. w sprawie - informacja o granicach, numerach okręgów wyborczych oraz liczbie wybieranych radnych w okręgach.