Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2019 13:20 Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Lipskiego w sprawie udzielenia upoważnień dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
04.11.2019 14:36 Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Lipskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.
30.10.2019 09:21 Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Lipskiego w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
04.11.2019 14:33 Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Lipskiego z dnia 25 października 2019 w sprawie regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
04.11.2019 14:31 Zarządzenie nr 38 /2019 Starosty Lipskiego z 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
04.11.2019 12:38 Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Lipskiego z dnia 24.09.2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
25.09.2019 08:22 Zarządzenie nr 36/2019 Starosty Lipskiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 19 09.2019 r.
25.09.2019 08:20 Zarządzenie nr 35/2019 Starosty Lipskiego z dnia 16 września 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Powiatu Lipskiego nr 16/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
25.09.2019 08:17 Zarządzenie nr 34/2019 Starosty Lipskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowania powiatowych jednostek organizacyjnych.
25.09.2019 08:14 Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Lipskiego z dnia 2 września 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Sekretarza Powiatu.
25.09.2019 08:12 Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Lipskiego z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
09.09.2019 13:54 Zarządzenie Nr 33/KBPP/2019 Starosty Lipskiego z dnia 9 września 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego na lata 2017 - 2019.
08.08.2019 16:54 Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Lipskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
08.08.2019 16:52 Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 2 08.2019.
08.08.2019 16:48 Zarządzenie wewnętrzne nr 28/ZK/2019 Starosty Lipskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia: "Instrukcji postępowania w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń w obiekcie urzędu Starostwa Powiatowego w Lipsku".
13.06.2019 09:14 ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
13.06.2019 09:12 Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
13.06.2019 09:10 Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.
10.06.2019 13:11 Zarządzenie Nr 24/KBPP/2019 Starosty Lipskiego z dnia 10 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego na lata 2017 - 2019.
31.05.2019 08:40 ZARZĄDZENIE NR 23/SO/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przymusowego doprowadzenie przez Policję w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.
31.05.2019 08:39 ZARZĄDZENIE Nr 22/SO/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia obronnego...
31.05.2019 08:38 ZARZĄDZENIE NR 21C/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 30 maja 2019r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu lipskiego.
31.05.2019 08:37 ZARZĄDZENIE NR 21B/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 29 maja 2019r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego.
27.05.2019 08:17 Zarządzenie Starosty Lipskiego nr 20 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 z dnia 16.05.2016 r. dotyczącego wprowadzenia przyjętej polityki rachunkowości.
27.05.2019 07:38 ZARZĄDZENIE NR 21A/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 25 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.
27.05.2019 07:36 ZARZĄDZENIE NR 21/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 24 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
06.05.2019 15:20 Zarządzenie Nr 19/ 2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
18.04.2019 09:22 Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie dnia wolnego.
18.04.2019 09:03 Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Lipskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w obrębie 0003 Boży Dar, gm. Lipsko oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
18.04.2019 08:55 Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Lipskiego z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie chemicznego zwalczania chrabąszczy w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Solec nad Wisłą, okolice wsi Słuszczyn oraz w lasach Spółki Leśnej Lasu Soleckiego.
27.03.2019 19:21 Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
27.03.2019 19:16 Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
27.03.2019 19:13 Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Lipskiego z dnia 20.03.2019 roku w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód na drogach powiatowych w gminie: Rzeczniów, Sienno, Ciepielów i Lipsko.
27.03.2019 19:10 Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Lipskiego z dnia 18.03.2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
27.03.2019 19:09 Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Lipskiego z dnia 15.03.2019 roku w sprawie chemicznego zwalczania chrabąszczy w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Sienno, okolice wsi Dębowe Pole oraz na terenie gminy Rzeczniów, okolice wsi Pawliczka.
27.03.2019 19:04 Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Lipskiego z dnia 15.03.2019 roku w sprawie organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych w 2019 roku.
27.03.2019 19:01 Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Lipskiego z dnia 5.03.2019 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
27.03.2019 18:59 Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Lipskiego z dnia 5.03.2019 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Powiatu.
27.03.2019 18:56 Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Lipskiego z dnia 11.02.2019 roku w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowania powiatowych jednostek organizacyjnych.
27.03.2019 18:52 Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Lipskiego z dnia 4.01.2019 roku w sprawie powołania Komisji ds analizy opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

1 2 następna