Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2021 10:33 Zarządzenie nr 56/2020 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 31.12.2020r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 31.12.2020r.
04.01.2021 10:29 Zarządzenie nr 55/2020 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 28.12.2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Lipsku według stanu na 31 grudnia 2020 r.
18.12.2020 10:55 Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Lipskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
10.12.2020 09:06 Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dnia 24 grudnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
10.12.2020 10:21 Zarządzenie Starosty Lipskiego Nr 50 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 z dnia 16 maja 2016 roku dotyczącego przyjętej polityki rachunkowości.
10.12.2020 10:17 Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Lipskiego z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na terenie Powiatu Lipskiego.
09.11.2020 09:59 Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipskiego oraz zasad jej koordynacji.
09.11.2020 09:48 Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej.
09.11.2020 09:43 Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku.
16.11.2020 08:52 Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Lipskiego z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
27.10.2020 14:53 Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Lipskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Lipskim na kadencję 2020-2024.
26.10.2020 15:18 Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Lipskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych jednostek
22.10.2020 14:00 Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Lipskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.
22.10.2020 14:03 ZARZĄDZENIE Nr 39/2020 STAROSTY POWIATU LIPSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
21.10.2020 10:40 Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Lipskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. kształcenia i kontroli podległych placówek w Referacie Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.
21.10.2020 10:38 Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Lipskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
22.09.2020 12:37 Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Lipskiego z dnia 22 września 2020 r.
22.09.2020 09:55 Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Lipskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
11.09.2020 09:24 Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Lipskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji dokumentów w postaci list rejestrowych osób przychodzących z zewnątrz na teren Starostwa Powiatowego w Lipsku.
07.09.2020 15:15 Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Lipskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostepności w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
07.09.2020 14:36 Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Lipskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęc w niektórych jednostkach.
07.09.2020 14:33 Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Lipskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
30.06.2020 08:25 Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Lipskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
26.06.2020 08:07 Zarządzenie nr 25/ZK/2020 Starosty Lipskiego z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.
09.06.2020 12:15 Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 12 czerwca 2020 r.
28.05.2020 08:29 Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Lipskiego z dnia 28 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku
25.05.2020 15:15 Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Lipskiego z dnia 22 maja 2020r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
25.05.2020 15:14 Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Lipskiego z dnia 22 maja 2020r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
15.04.2020 12:37 ZARZĄDZENIE Nr 15/SO/2020 Starosty Lipskiego z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS).
16.03.2020 14:56 ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Starosty Lipskiego z dnia 16.03.2020r.
13.02.2020 09:17 ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 Starosty Lipskiego z dnia 10.02.2020r.
13.02.2020 09:16 ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 Starosty Lipskiego z dnia 10.02.2020r.
10.02.2020 12:46 Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Lipskiego z dnia 10 lutego 2020r.
04.02.2020 08:50 Zarządzenie nr 8_2020 Starosty Lipskiego z dnia 30 stycznia 2020
10.02.2020 12:42 Zarządzenie nr 7/2020 Starosty Lipskiego z dnia 29 stycznia 2020r.
31.01.2020 09:47 Zarządzenie nr 6/ZK/2020 Starosty Lipskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.
13.02.2020 08:55 ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Starosty Lipskiego z dnia 28.01.2020r.
10.02.2020 12:40 Zarządzenie nr 4/2020 Starosty Lipskiego z dnia 22 stycznia 2020r.
10.02.2020 12:38 Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Lipskiego z dnia 22 stycznia 2020r.
22.01.2020 08:02 Zarządzenie nr 2/OC/2020 Starosty Lipskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie działalności z zakresu obrony cywilnej w 2020 roku.