Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2019 11:22 Zarządzenie nr 36/2018 Starosty Lipskiego - z dnia 27.12.2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
29.03.2019 11:20 Zarządzenie nr 35/2018 Starosty Lipskiego - z dnia 27.12.2018 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
29.03.2019 11:18 Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Lipskiego - z dnia 27.12.2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Lipsku według stanu na 31 grudnia 2018 roku.
29.03.2019 11:13 Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Lipskiego z dnia 21.12.2018 roku w sprawie używania przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych.
29.03.2019 11:10 Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Lipskiego z dnia 21.12.2018 roku w sprawie ustalenia składu komisji ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku.
29.03.2019 11:07 Zarządzenie nr 31/2018 Starosty Lipskiego z dnia 11.12.2018 roku w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowania powiatowych jednostek organizacyjnych.
29.03.2019 11:02 Zarządzenie nr 30/2018 Starosty Lipskiego z dnia 11.12.2018r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
29.03.2019 10:46 Zarządzenie nr 29/KBPP/2018 Starosty Lipskiego - z dnia 6.12.2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego.
29.03.2019 10:43 Zarządzenie nr 28/OC/2018 Starosty Lipskiego - z dnia 27.11.2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej sprzętu obrony cywilnej użyczonego Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
29.03.2019 10:40 Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Lipskiego z dnia 26.11.2018 roku w sprawie ustalenia składu komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
29.03.2019 10:38 Zarządzenie nr 26/2018 Starosty Lipskiego z dnia 26.11.2018 roku w sprawie ustalenia składu komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
10.09.2018 12:51 Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Powiatu Lipskiego z 6 września 2018 w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu".
02.03.2018 14:52 Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Lipskiego w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacje barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w Powiecie Lipskim w 2018 roku.