Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2020 08:39 Oświadczenie majątkowe za rok 2019- Maria Chmielnicka
09.06.2020 08:38 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Mieczysław Mejzner
09.06.2020 08:38 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Wojciech Kaczorowski
09.06.2020 08:35 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Izabela Kosior
09.06.2020 08:34 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Koryna Kucharczyk
09.06.2020 08:33 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Krzysztof Górski
09.06.2020 08:32 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Beata Laskowska
09.06.2020 08:31 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Paweł Kozak
09.06.2020 08:29 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Anna Sajór
09.06.2020 08:28 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Bożena Kopcińska
09.06.2020 08:27 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Tadeusz Kosiński
09.06.2020 08:26 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Anna Świderska
09.06.2020 08:25 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Andrzej Zemeła
09.06.2020 08:23 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Ewelina Kustra
09.06.2020 08:22 Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Marcin Węgłowski
30.12.2019 10:08 Oświadczenie majątkowe - Koryna Kucharczyk - złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
30.12.2019 10:06 Oświadczenie majątkowe - Koryna Kucharczyk - złozone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
22.10.2019 12:54 Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Górski – złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
22.10.2019 12:51 Oświadczenie majątkowe - Koryna Kucharczyk – złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
22.10.2019 12:50 Oświadczenie majątkowe - Henryka Kosanowska – złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
22.10.2019 12:49 Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Szymaniak – złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
22.10.2019 12:48 Oświadczenie majątkowe - Izabela Kosior – złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipsku.
22.10.2019 12:47 Oświadczenie majątkowe - Izabela Kosior – złożone w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipsku.
22.10.2019 12:45 Oświadczenie majątkowe - Mieczysław Mejzner – złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.
22.10.2019 12:44 Oświadczenie majątkowe - Mieczysław Mejzner – złożone w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.
22.10.2019 12:43 Oświadczenie majątkowe - Nina Siejko – złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
22.10.2019 12:41 Oświadczenie majątkowe Anita Madej – złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
04.10.2019 14:29 Oświadczenie majątkowe - Maria Chmielnicka - złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
12.09.2019 10:13 Oświadczenie majątkowe - Maria Chmielnicka - złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora
21.08.2019 10:16 Oświadczenia majątkowe - Ewelina Kustra
21.08.2019 10:11 Oświadczenie majątkowe - Maria Chmielnicka
27.06.2019 12:49 Oświadczenie majątkowe - Anna Sajór
08.03.2019 08:47 Oświadczenia majątkowe - Pani Barbara Wieczorek-Szmajda
08.03.2019 08:46 Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku.
08.03.2019 08:38 Oświadczenia majątkowe - Pani Anna Świderska