Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.08.2019 09:29 Uchwała Nr XXIX/74/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
29.08.2019 09:19 Uchwała Nr XXIX/73/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
29.08.2019 09:06 Uchwała Nr XXIX/72/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku
29.08.2019 07:57 Uchwała Nr XXVIII/71/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku
05.08.2019 08:23 Uchwała Nr XXVIII/70/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/55/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2019 roku
02.08.2019 15:16 Uchwała Nr XXVIII/69/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
02.08.2019 14:43 Uchwała Nr XXVIII/68/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
02.08.2019 13:48 Uchwała Nr XXVII/67/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
02.08.2019 13:14 Uchwała Nr XXVII/66/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
02.08.2019 12:26 Uchwała Nr XXVII/65/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie powiatu lipskiego
17.07.2019 12:35 Uchwała Nr XXVI/64/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
01.07.2019 15:30 Uchwała Nr XXV/63/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
01.07.2019 14:59 Uchwała Nr XXV/62/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
01.07.2019 12:27 Uchwała Nr XXV/61/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
27.06.2019 14:07 Uchwała Nr XXIII/60/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
12.06.2019 13:02 Uchwała Nr XXII/59/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej
10.06.2019 15:37 Uchwała Nr XXI/58/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Lipskim
10.06.2019 15:27 Uchwała Nr XXI/57/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
10.06.2019 14:11 Uchwała Nr XX/56/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
10.06.2019 13:34 Uchwała Nr XX/55/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/32/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2019 roku
10.06.2019 10:49 Uchwała Nr XX/54/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Pnadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
31.05.2019 13:51 Uchwała Nr XX/53/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
31.05.2019 13:18 Uchwała Nr XX/52/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
31.05.2019 12:29 Uchwała Nr XX/51/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
31.05.2019 12:03 Uchwała Nr XIX/50/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia pani Eweliny Kustra do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
31.05.2019 11:01 Uchwała Nr XIX/49/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2018
24.05.2019 15:08 Uchwała Nr XIX/48/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach
24.05.2019 14:59 Uchwała Nr XIX/47/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku
24.05.2019 14:33 Uchwała Nr XIX/46/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
24.05.2019 14:08 Uchwała Nr XIX/45/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do grupy zakupowej energii elektrycznej oraz wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego.
24.05.2019 13:12 Uchwała Nr XIX/44/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku
24.05.2019 10:52 Uchwała Ny XVIII/43/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
24.05.2019 10:35 Uchwała Nr XVIII/42/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
24.05.2019 09:30 Uchwała Nr XVIII/41/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
06.05.2019 11:01 Uchwała Nr XVII/40/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
06.05.2019 10:36 Uchwała Nr XVI/39/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiso dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
06.05.2019 10:01 Uchwała Nr XVI/38/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
06.05.2019 09:23 Uchwała Nr XVI/37/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku
18.04.2019 11:21 Uchwała Nr XV/36/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
17.04.2019 10:10 Uchwała Nr XIV/35/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019

poprzednia 1 2 3 następna