Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2020 10:59 Uchwała Nr XXV/153/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego.
06.07.2020 10:55 Uchwała Nr XXV/152/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Siennie i włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
06.07.2020 10:47 Uchwała Nr XXV/151/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Lipsku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
02.06.2020 15:42 Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
02.06.2020 15:35 Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
02.06.2020 15:28 Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
02.06.2020 15:28 Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
02.06.2020 15:16 Uchwała Nr XXIII/141/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka.
02.06.2020 15:11 Uchwała Nr XXIII/140/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą.
02.06.2020 15:07 Uchwała Nr XXIII/139/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą.
07.05.2020 10:01 Uchwała Nr XXII/135/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
07.05.2020 09:51 Uchwała Nr XXII/134/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia powiatowych przepisów porządkowych wydanych przez Zarząd Powiatu Lipskiego w związku z wirusem SARS-CoV-2
07.05.2020 09:46 Uchwała Nr XXII/133/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
07.05.2020 09:40 Uchwała Nr XXII/132/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyłączenia Technikum w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
05.03.2020 12:46 Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki zdrowotnej w Lipsku.
04.02.2020 13:14 Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
04.02.2020 13:09 Uchwała Nr XX/124/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
04.02.2020 13:00 Uchwała Nr XX/123/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego.
04.02.2020 12:52 Uchwała Nr XX/122/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umów najmu garaży murowanych na czas nieokreślony
04.02.2020 12:50 Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na czas nieokreślony
04.02.2020 12:47 Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia garażu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku na czas nieokreślony
04.02.2020 12:32 Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
07.01.2020 13:21 Uchwała Nr XIX/115/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ciepielów w Powiecie Lipskim.
07.01.2020 13:17 Uchwała Nr XIX/114/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Rzeczniów w Powiecie Lipskim.
07.01.2020 13:12 Uchwała Nr XIX/113/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie gminy Solec n/Wisłą w powiecie lipskim.
07.01.2020 12:39 Uchwała Nr XIX/111/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipsku
05.12.2019 13:36 Uchwała Nr XVIII/101/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
05.12.2019 13:14 Uchwała Nr XVIII/100/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Powiatu Lipskiego nieruchomości zabudowanej.
05.12.2019 13:08 Uchwała Nr XVIII/97/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
05.11.2019 14:29 Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
05.11.2019 14:21 Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala.
05.11.2019 14:06 Uchwała Nr XVII/93/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
05.11.2019 13:53 Uchwała Nr XVII/92/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
05.11.2019 13:48 Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
05.11.2019 13:42 Uchwała Nr XVII/90/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
05.11.2019 13:37 Uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
05.11.2019 13:32 Uchwała Nr XVII/88/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu nad Wisła wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą..
05.11.2019 13:27 Uchwała Nr XVII/86/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
05.11.2019 13:21 Uchwała Nr XVII/87/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
01.10.2019 13:06 Uchwała Nr XVI/82/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego powiatu.

poprzednia 1 2 3 następna