Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2020 12:46 Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki zdrowotnej w Lipsku.
04.02.2020 13:14 Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
04.02.2020 13:09 Uchwała Nr XX/124/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
04.02.2020 13:00 Uchwała Nr XX/123/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego.
04.02.2020 12:52 Uchwała Nr XX/122/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umów najmu garaży murowanych na czas nieokreślony
04.02.2020 12:50 Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na czas nieokreślony
04.02.2020 12:47 Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia garażu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku na czas nieokreślony
04.02.2020 12:32 Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
07.01.2020 13:21 Uchwała Nr XIX/115/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ciepielów w Powiecie Lipskim.
07.01.2020 13:17 Uchwała Nr XIX/114/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Rzeczniów w Powiecie Lipskim.
07.01.2020 13:12 Uchwała Nr XIX/113/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie gminy Solec n/Wisłą w powiecie lipskim.
07.01.2020 12:39 Uchwała Nr XIX/111/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipsku
05.12.2019 13:36 Uchwała Nr XVIII/101/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
05.12.2019 13:14 Uchwała Nr XVIII/100/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Powiatu Lipskiego nieruchomości zabudowanej.
05.12.2019 13:08 Uchwała Nr XVIII/97/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
05.11.2019 14:29 Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
05.11.2019 14:21 Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala.
05.11.2019 14:06 Uchwała Nr XVII/93/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
05.11.2019 13:53 Uchwała Nr XVII/92/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
05.11.2019 13:48 Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
05.11.2019 13:42 Uchwała Nr XVII/90/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
05.11.2019 13:37 Uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
05.11.2019 13:32 Uchwała Nr XVII/88/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu nad Wisła wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą..
05.11.2019 13:27 Uchwała Nr XVII/86/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
05.11.2019 13:21 Uchwała Nr XVII/87/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
01.10.2019 13:06 Uchwała Nr XVI/82/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego powiatu.
01.10.2019 12:59 Uchwała Nr XVI/81/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej na 754 w miejscowości Solec nad Wisłą.
01.10.2019 12:49 Uchwała Nr XVI/80/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
01.10.2019 12:38 Uchwała Nr XVI/79/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
01.10.2019 12:33 Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
04.09.2019 12:22 Uchwała Nr XV/74/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
04.09.2019 12:00 Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu nad Wisłą, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
04.09.2019 11:48 Uchwała Nr XV/72/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
04.09.2019 11:24 Uchwała Nr XV/71/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
03.07.2019 11:50 Uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
03.07.2019 11:40 Uchwała Nr XIII/62/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
03.07.2019 11:29 Uchwała Nr XIII/61/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
03.07.2019 11:21 Uchwała Nr XIII/60/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
03.07.2019 11:13 Uchwała Nr XIII/59/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
03.07.2019 10:56 Uchwała Nr XIII/54/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania.

poprzednia 1 2 3 następna