Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2022 12:45 Uchwała Nr XLVII/280/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipsku
11.01.2022 12:40 Uchwała Nr XLVII/279/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia30 grudnia 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego
11.01.2022 12:28 Uchwała Nr XLVII/278/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.
11.01.2022 12:22 Uchwała Nr XLVII/277/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
11.01.2022 12:16 Uchwała Nr XLVII/276/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipskim a Powiatem Opolskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
11.01.2022 12:11 Uchwała Nr XLVII/275/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego na rok 2022.
11.01.2022 11:58 Uchwała Nr XLVII/274/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu na rok 2022
11.01.2022 11:57 Uchwała Nr XLVII/273/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa na rok 2022. na rok 2022
11.01.2022 11:53 Uchwała Nr XLVII/272/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji na rok 2022.
11.01.2022 11:40 Uchwała Nr XLVII/271/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipsku na rok 2022.
13.12.2021 12:42 Uchwała Nr XLVI/266/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipskim a Gminą Radom /miastem na prawach powiatu/ w sprawie powierzenia zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
01.12.2021 14:37 Uchwała Nr XLV/264/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipskim a Powiatem Radomskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
01.12.2021 14:33 Uchwała Nr XLV/263/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
01.12.2021 14:24 Uchwała Nr XLV/262/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipsku
01.12.2021 14:11 Uchwała Nr XLV/261/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego
01.12.2021 14:04 Uchwała Nr XLV/260/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
01.12.2021 13:51 Uchwała Nr XLV/259/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipskim a Powiatem Opolskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. [
01.12.2021 13:43 Uchwała Nr XLV/258/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipskim a Powiatem Opatowskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
01.12.2021 13:40 Uchwała Nr XLV/257/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipskim a Powiatem Zwoleńskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
01.12.2021 13:34 Uchwała Nr XLV/256/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipskim a Powiatem Ostrowieckim w sprawie powierzenia zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
01.12.2021 13:29 Uchwała Nr XLV/255/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipskim a Powiatem Radomskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
01.12.2021 13:23 Uchwała Nr XLV/254/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
02.11.2021 11:14 Uchwała Nr XLIV/250/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/232/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych przez powiat lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie.
02.11.2021 11:09 Uchwała Nr XLIV/249/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2026".
02.11.2021 10:54 Uchwała Nr XLIV/247/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipsku ba rok 2022.
07.10.2021 13:09 Uchwała Nr XLIII/243/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Lipsku Nr XIX/113/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie gminy Solec n/Wisłą w powiecie lipskim.
07.10.2021 13:02 Uchwała Nr XLIII/242/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lipskiego na lata 2021-2024"2030"
07.10.2021 12:20 Uchwała Nr XLIII/241/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021-2030"
07.10.2021 12:09 Uchwała nr XLIII/240/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
07.10.2021 12:02 Uchwała Nr XLIII/237/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Lipskiego
03.09.2021 11:12 Uchwała Nr XLII/236/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Lipskiego.
11.08.2021 11:04 Uchwała Nr XLI/233/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania wniosku.
11.08.2021 10:59 Uchwała Nr XLI/232/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.
11.08.2021 10:44 Uchwała Nr XLI/229/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Lipskiego.
11.08.2021 10:40 Uchwała Nr XLI/228/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania radnego do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.
11.08.2021 10:36 Uchwała Nr XLI/227/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania radnego do składu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa..
11.08.2021 10:29 Uchwała Nr XLI/226/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania skargi.
02.07.2021 14:04 Uchwała Nr XXXIX/221/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
02.07.2021 14:00 Uchwała Nr XXXIX/220/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego.
02.07.2021 13:57 Uchwała Nr XXXIX/219/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania.

1 2 3 4 następna