Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2018 08:05 Oświadczenie majątkowe - Pani Bożena Kopcińska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
04.06.2018 08:04 Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
04.06.2018 08:02 Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Pora - p.o. dyrektora Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
04.06.2018 08:02 Oświadczenie majątkowe - Pan Tadeusz Kosiński - Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie.
04.06.2018 08:01 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Garbalski - Dyrektor, Ognisko Muzyczne Sienno
04.06.2018 08:00 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
04.06.2018 07:59 Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
04.06.2018 07:58 Oświadczenie majątkowe - Pan Marcin Węgłowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
04.06.2018 07:57 Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
04.06.2018 07:56 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
04.06.2018 07:55 Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
04.06.2018 07:55 Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
04.06.2018 07:54 Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
04.06.2018 07:53 Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku.
04.06.2018 07:51 Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
04.06.2018 07:50 Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
04.06.2018 07:49 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Cyran, Zastepca dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku