Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2019 10:16 GKKN.6640.204.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.
17.05.2019 10:15 GKKN.6640.163.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.
12.04.2019 12:23 GKKN.6640.123.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.
15.03.2019 13:04 GKKN.6640.820.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
04.02.2019 11:39 GKKN.6640.856.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
04.02.2019 11:37 GKKN.6640.863.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
04.02.2019 11:35 GKKN.6640.863.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
19.12.2018 14:50 GKKN.6640.794.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
19.12.2018 14:49 GKKN.6640.792.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
18.12.2018 07:39 GKKN.6640.800.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
18.12.2018 07:38 GKKN.6640.758.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
07.12.2018 07:37 od GKKN.6642.575.2015 do GKKN. INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
06.12.2018 07:42 GKKN.6640.720.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
06.12.2018 07:40 GKKN.6640.621.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
23.11.2018 14:20 GKKN.6640.707.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
23.11.2018 14:16 GKKN.6640.622.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic
19.09.2018 14:21 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w jedn. ewid. Sienno, Rzeczniów, Lipsko - obszar wiejski i Lipsko - miasto według załącznika.
31.08.2018 11:18 GKKN.6642.586.2015 Informacja o wykonywaniu czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych położonych w jednostce ewidencyjnej Ciepielów.
20.07.2018 07:28 GKKN.6640.261.2018 Informacja o wykonywaniu czynności ustalenia granic położonych w jednostce ewidencyjnej Rzeczniów obręb Wincentów.
19.06.2018 11:17 GKKN.6640.175.2018 Informacja o wykonywaniu czynności ustalenia granic położonych w jednostce ewidencyjnej Rzeczniów obręb Grabowiec.
12.06.2018 11:07 GKKN.6640.317.2018 Informacja o wykonywaniu czynności ustalenia granic położonych w jednostce ewidencyjnej Lipsko obręb Wola Solecka Wólka.
08.03.2018 08:55 GKKN.6640.63.2018 Informacja o wykonywaniu czynności ustalenia granic położonych w jednostce ewidencyjnej Chotcza, obręb Gniazdków.
08.03.2018 09:52 Wzór wniosku o zamieszczenie na stronie internetowej BIP infromacji o ustaleniu granic