Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2021 11:05 GKKN.6640.331.2021 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii
20.11.2020 19:54 GKKN.6640.581.2020 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii
07.10.2020 09:03 GKKN.6640.540.2020 Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii.
09.07.2020 13:06 GKKN.6640.238.2020 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii
21.11.2019 13:18 GKKN.6640.673.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: RZECZNIÓW, obręb: RZECZNIÓW KOLONIA, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 779 oraz obręb: GRABOWIEC, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 845 z działkami sąsiednimi.
25.10.2019 08:08 GKKN.6640.436.2019 Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: LIPSKO, obręb: KRĘPA GÓRNA, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 409/2 z działkami sąsiednimi.
21.10.2019 11:53 GKKN.6640.572.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: RZECZNIÓW, obręb: PAWLICZKA, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 203.
07.10.2019 10:44 GKKN.6640.529.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: CHOTCZA, obręb: KAROLÓW
23.09.2019 07:23 GKKN.6640.513.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: SIENNO, obręb: PRAGA GÓRNA
23.09.2019 07:21 GKKN.6640.510.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: SIENNO, obręb: NOWA WIEŚ
23.08.2019 11:01 GKKN.6640.469.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek położonych w: jednostce ewidencyjnej: CIEPIELÓW, obręb: CZERWONA
23.08.2019 10:59 GKKN.6640.438.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: RZECZNIÓW, obręb: RZECZNIÓW WIEŚ
23.08.2019 10:57 GKKN.6640.406.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia, przyjęcia i wyznaczenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: LIPSKO, obręb: LIPSKO
05.08.2019 15:50 GKKN.6640.434.2019 Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej RZECZNIÓW, obręb: RYBICZYZNA, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 416/1 z działkami sąsiednimi nr:415/1
05.08.2019 15:45 GKKN.6640.410.2019 Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: RZECZNIÓW, obręb: RZECZNIÓW WIEŚ, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 187, 188, 190, z działkami sąsiednimi nr: 185, 186, 189.
30.07.2019 13:02 GKKN.6640.409.2019 Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: RZECZNIÓW, obręb: RZECZNIÓW WIEŚ
03.07.2019 10:01 GKKN.6640.309.2019 Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: Chotcza, obręb: Chotcza Górna, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 565.
19.06.2019 08:44 GKKN.6640.365.2019 Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii
17.05.2019 10:16 GKKN.6640.204.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.
17.05.2019 10:15 GKKN.6640.163.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.
12.04.2019 12:23 GKKN.6640.123.2019 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.
15.03.2019 13:04 GKKN.6640.820.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
04.02.2019 11:39 GKKN.6640.856.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
04.02.2019 11:37 GKKN.6640.863.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
04.02.2019 11:35 GKKN.6640.863.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
19.12.2018 14:50 GKKN.6640.794.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
19.12.2018 14:49 GKKN.6640.792.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
18.12.2018 07:39 GKKN.6640.800.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
18.12.2018 07:38 GKKN.6640.758.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
07.12.2018 07:37 od GKKN.6642.575.2015 do GKKN. INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
06.12.2018 07:42 GKKN.6640.720.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
06.12.2018 07:40 GKKN.6640.621.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
23.11.2018 14:20 GKKN.6640.707.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
23.11.2018 14:16 GKKN.6640.622.2018 INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic
19.09.2018 14:21 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w jedn. ewid. Sienno, Rzeczniów, Lipsko - obszar wiejski i Lipsko - miasto według załącznika.
31.08.2018 11:18 GKKN.6642.586.2015 Informacja o wykonywaniu czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych położonych w jednostce ewidencyjnej Ciepielów.
20.07.2018 07:28 GKKN.6640.261.2018 Informacja o wykonywaniu czynności ustalenia granic położonych w jednostce ewidencyjnej Rzeczniów obręb Wincentów.
19.06.2018 11:17 GKKN.6640.175.2018 Informacja o wykonywaniu czynności ustalenia granic położonych w jednostce ewidencyjnej Rzeczniów obręb Grabowiec.
12.06.2018 11:07 GKKN.6640.317.2018 Informacja o wykonywaniu czynności ustalenia granic położonych w jednostce ewidencyjnej Lipsko obręb Wola Solecka Wólka.
08.03.2018 08:55 GKKN.6640.63.2018 Informacja o wykonywaniu czynności ustalenia granic położonych w jednostce ewidencyjnej Chotcza, obręb Gniazdków.

1 2 następna