Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2017 10:44 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Cyran, Zastepca dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
22.06.2017 10:43 Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
22.06.2017 10:42 Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
22.06.2017 10:41 Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku.
22.06.2017 10:41 Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
22.06.2017 10:40 Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
22.06.2017 10:39 Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
22.06.2017 10:38 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
22.06.2017 10:37 Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
22.06.2017 10:36 Oświadczenie majątkowe - Pan Marcin Węgłowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
22.06.2017 10:36 Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
22.06.2017 10:35 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
22.06.2017 10:34 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Garbalski - Dyrektor, Ognisko Muzyczne Sienno
22.06.2017 10:32 Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Pora - p.o. dyrektora Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
22.06.2017 10:32 Oświadczenie majątkowe - Pan Tadeusz Kosiński - Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie.
22.06.2017 10:31 Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
22.06.2017 10:29 Oświadczenie majątkowe - Pani Bożena Kopcińska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą