Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2017 14:14 Uchwała nr XCV/172/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pn" Aktywizacja osób młodych pozostajacych bz pracy w powiecie lipskim (III)"...
29.12.2017 14:11 Uchwała nr XCC/171/2017 zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na ro 2017
19.12.2017 10:50 Uchwała nr XCIV/170/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu
19.12.2017 10:48 Uchwała nr XCIV/169/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
30.11.2017 12:44 Uchwała nr XCIII/168/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" w ramach Osi X-Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3-Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1-Doskonalenie zawodowe uczniów realizowaneo przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
30.11.2017 12:39 Uchwała nr XCIII/167/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do Rządowego programu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-"Aktywna tablica" skierowanego do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodziezowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
30.11.2017 12:35 Uchwała nr XCIII/166/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
29.11.2017 10:13 Uchwała nr XCII/165/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat lipski
27.11.2017 14:00 Uchwała nr XCII/164/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 22 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim prze organizację pozarządową
27.11.2017 13:55 Uchwała nr XCI/163/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji komnkursowej na realizację zadania "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018r."
10.11.2017 13:54 Uchwała XC/162/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2018 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.
03.11.2017 12:21 Uchwała Nr LXXXIX/161/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku w sprawie zmian w planie wydaków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej oświatowej.
31.10.2017 11:55 Uchwała Nr LXXXVIII/160/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
20.10.2017 10:16 Uchwała nr LXXXVII/159/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złozone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018r."
20.10.2017 10:07 Uchwała nr LXXXVII/158/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018 roku
20.10.2017 10:02 Uchwała nr LXXXVII/157/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej oświatowej
09.10.2017 13:09 Uchwała nr LXXXVI/156/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
19.09.2017 12:37 Uchwała nr LXXXV/155/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 wrzesnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez powiat lipski darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Lipsko, od osoby fizycznej
19.09.2017 12:34 Uchwała Nr LXXXV/154/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 wrzesnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
19.09.2017 12:30 Uchwała Nr LXXXV/153/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze realizacji inwestycji drogowej "Przebudowa części drogi gminnej nr 190308W Długowola-Podpora-Kolonia Daniszów na odcinku biegnącym od drogi krajowej nr 79 w miejscowości Walentynów w kierunku wschodnim, stanowiącym działkę ewidencyjną nr 371 położoną w jednostce ewidencyjnej Nr 140903_5 Lipsko-wieś, obrebie Nr 0031 Walentynów"
19.09.2017 12:22 Uchwała nr LXXXV/152/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 18 wrezśnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 2612L położonej na terenie Gminy Karczmiska
30.08.2017 12:16 Uchwała nr LXXXIV/151/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przystapienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do reaizacji projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020...
30.08.2017 12:13 Uchwała nr LXXXIV/150/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
30.08.2017 12:11 Uchwała nr LXXXIV/149/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
30.08.2017 12:08 Uchwała nr LXXXIV/148/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok
30.08.2017 12:03 Uchwała nr LXXXIV/147/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.
31.07.2017 10:32 Uchwała Nr LXXXIII/146/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat lipski
03.07.2017 09:38 Uchwała nr LXXXIII/145/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
03.07.2017 09:36 Uchwała nr LXXXII/144/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi i odrębnymi ustawami na rok 2017
14.06.2017 07:47 Uchwała Nr LXXX/143/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku...
01.06.2017 11:47 Uchwała nr LXXIX/142/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lipsku
01.06.2017 11:45 Uchwała nr LXXIX/141/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
17.05.2017 09:43 Uchwała nrLXXVII/140/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 15.05.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
28.04.2017 10:39 Uchwała nr LXXVI/139/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym starostwa Powiatowego w Lipsku.
28.04.2017 10:38 Uchwała nr LXXVI/138/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej.
28.04.2017 10:36 Uchwała nr LXXVI/137/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zajresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017.
21.04.2017 10:48 Uchwała nr LXXV/136/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
21.04.2017 10:45 Uchwała nr LXIV/135/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżerowej ogólnej
21.04.2017 10:42 Uchwała nr LXXIV/134/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z 29 marca 2017r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
21.04.2017 10:18 Uchwała nr LXXIV/133/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie z mian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017

1 2 następna