Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2016 08:38 Oświadczenie majątkowe - Pani Bożena Kopcińska - złożone w związku z rozpoczęciem pracy jako Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
06.06.2016 14:03 Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
06.06.2016 14:02 Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Pora - p.o. dyrektora Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
06.06.2016 14:02 Oświadczenie majątkowe - Pan Tadeusz Kosiński - Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie.
06.06.2016 14:00 Oświadczenie majątkowe - Pan Stanisław Pora - Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku - złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku p.o. dyrektora.
06.06.2016 13:58 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Garbalski - Dyrektor, Ognisko Muzyczne Sienno
06.06.2016 13:58 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
06.06.2016 13:56 Oświadczenie majątkowe - Pan Marcin Węgłowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
06.06.2016 13:56 Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
06.06.2016 13:55 Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
06.06.2016 13:55 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
06.06.2016 13:54 Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
06.06.2016 13:53 Oświadczenie majątkowe - Pani Barbara Szmajda - Dyrektor, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
06.06.2016 13:53 Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
06.06.2016 13:52 Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
06.06.2016 13:52 Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku.
06.06.2016 13:51 Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
06.06.2016 13:51 Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
06.06.2016 13:50 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Cyran, Zastepca dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku