Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2022 17:25 Wykaz planowanych dyżurów na terenie powiatu – Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
03.01.2022 10:21 Informacja o działalności punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2022 roku
15.12.2021 13:40 Uchwała nr CXX/271/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r."
21.10.2021 15:07 Otwarty konkurs ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”
21.10.2021 14:59 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”
31.05.2021 15:11 Informacje o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
19.04.2021 15:05 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - 2021.
23.03.2021 09:33 Informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej - wersja dla beneficjentów
23.03.2021 09:31 Informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej - wersja dla wykonawców
24.11.2020 15:14 Informacja, o rozstrzygnięciu konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.”
22.10.2020 14:10 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.”.
22.10.2020 13:49 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.
30.01.2020 15:16 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
13.12.2019 10:40 Uchwała Nr XLVI/111/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
04.11.2019 15:28 Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”.
04.11.2019 14:40 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.
28.12.2018 12:16 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
28.12.2018 12:11 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA