Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2020 15:16 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
08.01.2020 14:45 Informacja o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lipskiego w 2020 roku.
08.01.2020 17:39 HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
08.01.2020 17:48 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA MEDIACJA
13.12.2019 10:40 Uchwała Nr XLVI/111/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
04.11.2019 15:28 Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”.
04.11.2019 14:40 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.
28.12.2018 12:16 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
28.12.2018 12:11 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA