Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2016 12:50 Uchwała Nr XXXIV/59/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015
21.12.2015 09:45 Uchwała nr XXXIII/58/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z 15 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu
21.12.2015 09:43 Uchwała nr XXXIII/57/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok
14.12.2015 13:02 Uchwała nr XXXII/56/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015 -rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
14.12.2015 12:56 Uchwała nrXXXII/55/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2015-2020.
07.12.2015 09:59 Uchwała nr XXXI/54/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z 4 grudnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w miejscowości Sienno w 2016 roku"
30.11.2015 08:50 Uchwała nr XXX/53/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie powołania członkówm komisji konkursowej na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w miejscowości Sienno w 2016r."
30.11.2015 08:43 Uchwała nr XXX/52/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015
17.11.2015 11:47 Uchwała Nr XXIX/51/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły/placówki prowadzonej przez powiat lipski
17.11.2015 11:45 Uchwała XXVIII/50/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2016 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
05.11.2015 11:33 Uchwała nr XXVII/49/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
29.10.2015 15:03 Uchwała nr XXVI/48/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opioniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w miejscowości Sienno w 2016r."
29.10.2015 15:00 Uchwała nr XXVI/47/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z 28 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w miejscowości Sienno w 2016r.
29.10.2015 14:57 Uchwała nr XXVI/46/2015 Zarządu Powiatu w L8psku z dnia 28 października w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej ...
26.10.2015 12:56 Uchwała Nr XXV/45/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 paźdzeirnika 2015 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Lepsze jutro" współfinansowanego z Unii Europejskiej" ...
21.10.2015 09:29 Uchwała Nr XXV/44/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu lipskiego
21.10.2015 09:24 Uchwała nr XXIV/43/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
02.10.2015 10:41 Uchwała Nr XXIII/42/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami ...
02.10.2015 10:37 Uchwała nr XXIII/41/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
24.09.2015 10:59 Uchwała nr XXII/40/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi...
24.09.2015 10:56 Uchwała Nr XXI/39/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
17.09.2015 14:36 Uchwała nr XXI/33/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
03.09.2015 10:50 Uchwała nr XX/32/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
02.09.2015 14:44 Uchwała nr XX/38/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażeniaopinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi o nr 2647L w Poniatowej
02.09.2015 14:41 Uchwała nr XX/37/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi o nr 2613L Karczmiska-Noworąblów
02.09.2015 14:39 Uchwała Nr XX/36/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia oddziału sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
02.09.2015 14:36 Uchwała Nr XX/35/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Muzycznego w Siennie
02.09.2015 14:34 Uchwała Nr XX/34/201 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Muzycznego w Siennie
02.09.2015 14:32 Uchwała Nr XX/33/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
02.09.2015 14:24 Uchwała nr XX/31/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok
02.09.2015 14:22 Uchwała nr XX/30/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ...
03.08.2015 12:52 Uchwała nr XIX/29/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
27.07.2015 13:21 Uchwała Nr XVIII/28/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 liopca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły prowadzonej przez powiat lipski
27.07.2015 13:19 Uchwała Nr XVIII/27/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 lipca 2014 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska ...
29.06.2015 09:26 Uchwała Nr XVII/26/2015 Zarząd Powiatu w Lipsku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków dyrektora Ogniska Muzycznego w Siennie
29.06.2015 09:24 Uchwała nr XVII/25/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi...
22.06.2015 09:09 Uchwała Nr XVI/24/2015 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy ...
01.06.2015 11:03 Uchwała nr XV/23/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Muzycznego w Siennie
01.06.2015 10:59 Uchwała nr XV/22/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej ...
11.05.2015 11:52 Uchwała nr XIII/21/2015 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej

1 2 następna