Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2015 10:08 Uchwała Nr XIII/55/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Lipski porozumienia z Miastem i Gminą Lipsko dotyczącego założenia i prowadzenia /.../
02.07.2015 11:54 Uchwała Nr XI/50/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczosci oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli /.../
02.07.2015 11:48 Uchwała Nr XI/47/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
02.07.2015 11:43 Uchwała Nr XI/46/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego.
02.07.2015 11:30 Uchwała Nr X/43/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozadnia finansowego SPZ ZOZ w Lipsku.
06.05.2015 12:35 Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lipskiego.
06.05.2015 12:31 Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli /.../
06.05.2015 12:23 Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Szymanowie.J
16.03.2015 13:22 Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /.../.
16.03.2015 13:10 Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/94/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad /.../
16.03.2015 13:06 Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawiezmiany uchwały XLVII/244/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na realizację projektu finan. /.../
16.03.2015 12:56 Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach/../.
11.02.2015 12:38 Uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Przy SPZ ZOZ w Lipsku.
11.02.2015 12:34 Uchwała Nr V/27/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska /.../
11.02.2015 12:29 Uchwała Nr V/26/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskliego na rok 2015
11.02.2015 12:22 Uchwała Nr V/25/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskliego na rok 2015
11.02.2015 12:17 Uchwała Nr IV/24/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/283/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 22 października2014 roku w sprawie określenia zadań /.../
11.02.2015 11:59 Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu /.../
11.02.2015 11:12 Uchwała Nr IV/22/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2015.
11.02.2015 11:08 Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2015.
11.02.2015 11:04 Uchwała Nr IV/20/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 38% dla Starosty Lipskiego Pana Romana Ochyńskiego.
11.02.2015 11:00 Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego..
11.02.2015 10:56 Uchwała Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Klutury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.
11.02.2015 10:52 Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa..
11.02.2015 10:43 Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
11.02.2015 10:39 Uchwała Nr III/9/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
08.12.2014 14:02 Uchwała Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zamiaru utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Lipsku.
08.12.2014 13:59 Uchwała Nr II/5/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu.
08.12.2014 13:56 Uchwała Nr II/4/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu.
08.12.2014 13:53 Uchwała Nr II/3/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu.
08.12.2014 13:48 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku...
08.12.2014 13:45 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu..

poprzednia 1 2 3 4