Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2015 13:35 Uchwała nr II/2/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu adinistracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
17.12.2014 10:44 Uchwała nr I/1/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
17.12.2014 10:41 Uchwała Nr CXXII/211/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły prowadzonej przez powiat lipski
02.12.2014 13:58 Uchwała nr CXXI/210/2014 Zarządy Powiatu w Lipsku z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
02.12.2014 13:24 Uchwała nr CXXI/209/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok
02.12.2014 12:52 Uchwała nr CXX/208/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
02.12.2014 12:48 Uchwała CXX/207/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2015 rok ...
04.11.2014 09:10 Uchwała nr CXIX/206/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
04.11.2014 09:07 Uchwała nr CXIX/205/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 października 2014 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok.
24.10.2014 09:40 Uchwała nr CXVIII/204/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ..
01.10.2014 13:19 Uchwała Nr CXVI/203/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
01.10.2014 13:17 Uchwała Nr CXV/202/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z 22 września 2014r. w sprawie zmiany nazwy zadania drogowego ujętego w promesie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
11.09.2014 13:58 Uchwała nr CXIV/201/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Ogniska Muzycznego w Siennie.
11.09.2014 13:56 Uchwała nr CXIV/200/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 suerpnia 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej.
11.09.2014 13:54 Uchwała nr CXIV/199/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
11.09.2014 13:50 Uchwała nr CXIV/198/2014 zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok
11.09.2014 13:43 Uchwała nr CXIV/197/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ...
19.08.2014 10:04 Uchwała Nr CXIII/196/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipa 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły prowadzonej przez powiat lipski.
19.08.2014 09:55 Uchwała nr CXIII/195/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ...
11.07.2014 10:42 Uchwała Nr CXII/194/2014 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie przprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami ...
11.07.2014 10:38 Uchwała nr CXII/193/2014 Zarząu Powiatu w Lipsku z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok.
01.07.2014 10:41 Uchwała nr CXI/192/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.
01.07.2014 10:36 Uchwała nr CXI/191/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
18.06.2014 10:37 Uchwała nr CX/190/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej.
29.05.2014 10:44 Uchwała Nr CIX/189/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
29.05.2014 10:42 Uchwała Nr CIX/188/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej.
29.05.2014 10:40 Uchwała Nr CIX/187/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 m aja 2014r. w sprawie powierzenia stanwiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku.
29.05.2014 10:38 Uchwała Nr CIX/186/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
29.05.2014 10:36 Uchwała Nr CIX/185/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.
29.05.2014 10:34 Uchwała Nr CIX/184/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku.
29.05.2014 10:32 Uchwała Nr CIX/183/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
20.05.2014 09:59 Uchwała nr CVII/182/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014 ...
20.05.2014 09:57 Uchwała nr CVIII/181/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu ...
20.05.2014 09:55 Uchwała nr CVIII/180/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni ...
20.05.2014 09:54 Uchwała nr CVII/179/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym zdań z akresu administracji rządowej ...
20.05.2014 09:52 Uchwała Nr CVI/178/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłużenia kadencji dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.
20.05.2014 09:50 Uchwała Nr CVI/177/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku ...
14.04.2014 14:08 Uchwała nr CV/176/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
14.04.2014 14:06 Uchwała nr CIV/175/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dn ia 19 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy z Uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach dla typu B ...
14.04.2014 13:41 Uchwała nr CIV/174/2014 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy z Uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku dla typu Ai typu B

1 2 następna