OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPSKIEGO o wszczętym postępowaniu administracyjne na wniosek z dnia 10.08.2021 r. Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa ulicy Gospodarczej w miejscowości Lipsko

­

Lipsko, dnia 31.08.2021 r.

BOŚ.6740.99.2021.MP

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPSKIEGO

o wszczętym postępowaniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z póź. zm./

ZAWIADAMIA SIĘ

o wszczętym postępowaniu administracyjne na wniosek z dnia 10.08.2021 r. Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Budowa ulicy Gospodarczej w miejscowości Lipsko, jednostka ewidencyjna 140903_4, obręb 0001 Lipsko, gmina Lipsko na działkach nr ewid. (po podziale): 1897/1, 1866/1, 1869/3, 1869/4, 1870/1, 1872/1, 1873/1, 1874/3, 1875/1, 1877/3, 1878/1, 1945/1, 1946/1, 1947/3, 1948/3, 1949/1, 1950/3, 1951/3, 1952/3, 1953/3, 1954/1, 1955/3, 1956/3, 1957/5, 1958/3, 1958/5, 1959/1, 1960/3, 1961/1, 1962/3, 1963/1, 1964/1, 1965/1, 1966/1, 1967/1, 2318/1, 1972/3, 1973/1, 1974/3, 1975/1, 1976/1, 1977/1, 1979/1, 1980/3, 1981/1, 1982/1, 1983/3, 1983/5, 1984/1, 1985/1, 1986/1, 1987/1, 1921/3, 1923/1, 1908/4, 1994/1 oraz nr działek nie podlegające podziałom: 1896/3, 1944, 1988/2, 1811/2, 1811/6, 1922

Nr działek ewid. przed podziałem: 1897, 1866, 1869/1, 1870, 1872, 1873, 1874/1, 1875, 1877/1, 1878, 1945, 1946, 1947/2, 1948/2, 1949, 1950/2, 1951/2, 1952/2, 1953/2, 1954, 1955/2, 1956/2, 1957/1, 1958/1, 1958/2, 1959, 1960/2, 1961, 1962/2, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 2318, 1972/2, 1973, 1974/2, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980/1, 1981, 1982, 1983/1, 1983/2, 1984, 1985, 1986, 1987, 1921/2, 1923, 1908/3, 1994

Nr działek do czasowego zajęcia: 1866, 1896/1, 1869/1, 1870, 1872, 1873, 1908/3

Zgodnie  z art. 11d ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z póź. zm./  z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Z aktami sprawy można się zapoznać w terminie 14 dni (od dnia publicznego ogłoszenia) w Starostwie Powiatowym w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty tel. 48 3783026.

 

/-/

z  up. STAROSTY

Witold Stachurski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Obwieszczenie zamieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń  i BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku
  2. Tablica ogłoszeń  i BIP Urzędu Miasta i Gminy Lipsko
  3. Prasa lokalna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE STAROSTY LIPSKIEGO o wszczętym postępowaniu administracyjne na wniosek z dnia 10.08.2021 r. Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa ulicy Gospodarczej w miejscowości Lipsko
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Witold Stachurski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2021 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.09.2021 13:09 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)