Uchwała Nr XXXVIII/214/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lipsku

­
Uchwała Nr XXXVIII/214/2021
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 maja 2021 roku
 
 
w sprawie: WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCEGO  RADY POWIATU  W LIPSKU.
 
 
Na podstawie:
- art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z.2020r. poz. 920).
 
 
 
RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY  POWIATU  W LIPSKU wybrany został DRĄG RADOSŁAW.
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipsku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
                    

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/214/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2021 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.06.2021 09:54 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)