Uchwała Nr XXXVIII/212/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka.

­

Uchwała Nr XXXVIII/212/2021

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 31 maja 2021 roku

 

w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych  i prowadzącego rodzinny dom dziecka

 

Na podstawie:

art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

Podwyższa się wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w następujący sposób:

1) rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł;

2) prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.800 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIII/141/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinnego domu dziecka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/212/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Koryna Kucharczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2021 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.06.2021 09:41 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)