Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Starosty Lipskiego, Zarządu Powiatu w Lipsku oraz Rady Powiatu w Lipsku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

­

Lipsko, dn. 23.02.2021 r.


 

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec

Starosty Lipskiego, Zarządu Powiatu w Lipsku oraz Rady Powiatu w Lipsku

przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową


 

Niniejsza informacja została opracowana zgodnie z dyspozycją art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz 248).

Starostwo Powiatowe w Lipsku obsługuje następujące organy Powiatu: Starostę Lipskiego, Zarząd Powiatu w Lipsku oraz Radę Powiatu w Lipsku.

Wszystkie w/w organy mają kompetencje ustawowe do tworzenia aktów prawa powszechnie obowiązującego w Powiecie Lipskim.

Wobec żadnego z w/w organów Powiatu Lipskiego w 2020 r. nie były podejmowane jakiekolwiek działania lobbingowe przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Starosty Lipskiego, Zarządu Powiatu w Lipsku oraz Rady Powiatu w Lipsku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Sławomir Śmieciuch
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2021 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.03.2021 12:35 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
24.02.2021 13:14 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
24.02.2021 13:14 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)