Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Lipskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

­

Zarządzenie Nr 52/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

 

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369) oraz art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wyznacza się Pana Piotra Tkaczyka jako osobę odpowiedzialną za utrzymanie kontaktów
z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

 

§ 2

W przypadku nieobecności w pracy osoby wskazanej w § 1, wyznacza się Panią Annę Zardzewiałą jako osobę uprawnioną w zastępstwie do kontaktów z podmiotami krajowego systemu ceberbezpieczeństwa.

 

§ 3

Osoba wskazana w § 1 odpowiedzialna jest za realizację zadań określonych w art. 22 ust. 1 pkt
1-4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369).

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA

/-/ Sławomir Śmieciuch

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Lipskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Sławomir Śmieciuch
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2020 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.12.2020 10:55 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)