Uchwała Nr XXIX/165/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021.

­
Uchwała Nr XXIX/165/2020
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 października 2020 roku
 
 
w sprawie: PRZYJĘCIA PLANU PRACY RADY POWIATU W LIPSKU NA ROK 2021.
 
 
 
Na podstawie:
- § 12 ust.1 Statutu Powiatu Lipskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2993 z późn. zm.)
 
 
 
RADA POWIATU  W LIPSKU  u c h w a l a,     co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje plan pracy Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021 w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały. 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu i Zarządowi Powiatu w Lipsku.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
             Józef Sosnowski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIX/165/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Józef Sosnowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2020 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.11.2020 10:33 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)