Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Lipskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Lipskim na kadencję 2020-2024.

­

Zarządzenie Nr  42/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 27 października 2020 r.

 

w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Lipskim na kadencję 2020-2024.

 

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 i 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych przy Staroście Lipskim na kadencję 2020-2024 w następującym składzie:

Barbara Rutkowska - przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „WINDA” w Lipsku,
Beata Laskowska -  przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocna Dłoń im. Św. Brata  Alberta w Lipsku,
Magdalena Gozdur  -  przedstawiciel Powiatu Lipskiego,
Anna Wójcicka - Szczodra - przedstawiciel Stowarzyszenia Zwykłego OCULUS w Lipsku,
Ewa Michałek  -  przedstawiciel Powiatu Lipskiego.

§ 2

Wyznacza się termin pierwszego posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych na dzień 9 listopada 2020 r.

§ 3

Obsługę posiedzeń Rady wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Lipskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Lipskim na kadencję 2020-2024.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Starosta Lipski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2020 14:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.10.2020 14:53 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)