Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Lipskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych jednostek

­

Zarządzenie Nr 41 /2020

Starosty Lipskiego

z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych jednostek

 

Na podstawie art. 11  h ust. 1  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842),
w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WPS-I.9421.106.3.2020.ES z dnia
23 października 2020 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Od dnia  24 października 2020 roku  do odwołania czasowo zawiesza się działalność w:

Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku,
Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaziskach.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek wymienionych w § 1.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Lipskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych jednostek
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Starosta Lipski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2020 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.10.2020 15:18 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)