Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Lipskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.

­

Zarządzenie Nr 40/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 22 października 2020 r.

 

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 roku.

 

§ 2.

 

1.    Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik do ogłoszenia.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia polecam Sekretarzowi Powiatu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Lipskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Starosta Lipski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.10.2020 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.10.2020 14:00 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)