Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

­
Uchwała Nr XXIII/144/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w zw. z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 z późn.zm.) Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego poprzez zmianę załącznika, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z naborem wniosków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dokonuje się zmiany załącznika do uchwały poprzez wprowadzenie trzech linii komunikacyjnych tj.:
- 16 tj. linii komunikacyjnej Lipsko – Antoniów przez: Gołębiów, Drezno, Anusin, Dąbrowa, Ciepielów, Gardzienice Kolonia, Wielgie, Łaziska, Bąkowa, Kunegundów, Czerwona;
- 17 tj. linii komunikacyjnej Lipsko – Kostusin przez: Śląsko, Gruszczyn, Śląsko, Daniszów, Tomaszówka, Daniszów, Walentynów, Maruszów, Długowola, Zapusta, Aleksandrów, Osówka, Aleksandrów, Maruszów, Helenów;.
- 18 tj. linii komunikacyjnej Lipsko-Chotcza Górna przez Gołębiów, Katarzynów, Wola Solecka, Kolonia Wola Solecka, Białobrzegi, Baranów, Górki.
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Zarząd Powiatu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2020 15:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.06.2020 15:42 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)