Uchwała Nr XXIII/141/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka.

­
Uchwała Nr XXIII/141/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 maja  2020 roku
 
w sprawie: podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka. 
 
Na podstawie:
art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) 
 
Rada Powiatu Lipskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Podwyższa się wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w następujący sposób:
1. Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.300 zł
2. Prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.700 zł 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXXIC/167/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/141/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Dyrektor PCPR
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2020 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.06.2020 15:16 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)