Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Lipskiego z dnia 28 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku

­

Zarządzenie Nr 22/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 28 maja 2020 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

Na podstawie:

- art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się ,,Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku’’ w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Lipskiego z 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Lipskiego z dnia 28 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Starosta Lipski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.05.2020 08:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.01.2021 07:25 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
29.05.2020 14:00 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
29.05.2020 14:00 Dodano załącznik "Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku" (Piotr Tkaczyk)
29.05.2020 14:00 Usunięto załącznik Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku (Piotr Tkaczyk)
28.05.2020 08:32 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
28.05.2020 08:31 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
28.05.2020 08:31 Zmieniono tytuł załącznika z "regulamin przeprowadzania słuzby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku" na "Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku" (Piotr Tkaczyk)
28.05.2020 08:29 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)