Uchwała Nr XXII/135/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.

­
Uchwała Nr XXII/135/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 kwietnia  2020 roku
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą
 
Na podstawie:
-  art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie    powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), 
- art. 28a ust. 5, 6 i 7 pkt 2 , w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.),
 
Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na utworzenie od dnia 1 września 2020 r. oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Solcu nad Wisłą wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą przy ul. Łoteckiego 24.
 
§ 2
Powiat Lipski zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
 
§ 3
Upoważnia się Zarząd Powiatu Lipskiego do dokonywania wszelakich czynności związanych z udzieleniem przez Ministra Obrony Narodowej zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Solcu nad Wisłą wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą przy ul. Łoteckiego 24.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 28a ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. 
Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony przygotowania wojskowego.                                                                                                                                             
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/135/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Sylwia Mroczkowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2020 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.05.2020 10:01 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)