Uchwała Nr XXII/132/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyłączenia Technikum w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.

­
Uchwała Nr XXII/132/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 kwietnia  2020 roku
 
w sprawie: wyłączenia Technikum w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
 
Na podstawie:
-  art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2019 r. poz. 511ze zm.), 
- art. 91 ust. 7 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 
Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyłącza się z dniem 31 sierpnia 2020 roku Technikum w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Powiatu w Lipsku podjęła Uchwałę Nr XX/124/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą. 
Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzi w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Zgodnie z art. 91 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) organ prowadzący zespół szkół by dokonać likwidacji danej szkoły musi najpierw wyłączyć z zespołu szkołę lub placówkę z dniem 31 sierpnia danego roku. Z tego względu w celu podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą konieczne jest wcześniejsze wyłączenie szkoły z zespołu.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXII/132/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyłączenia Technikum w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Sylwia Mroczkowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2020 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.05.2020 09:40 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)