ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 Starosty Lipskiego z dnia 10.02.2020r.

­

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 10.02.2020r.

 

w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

 

na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym zarządzam, co następuje:

 

§1

 1. Niniejszym powołuję komisję do rozpatrywania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro oraz odbioru wykonanych zamówień w następującym składzie:
  1. Agnieszka Skrobisz,
  2. Witold Stachurski,
  3. Paweł Lizner,
  4. Leszek Dziadura,
  5. Grażyna Lichota,
  6. Radosław Foremniak,
  7. Piotr Tkaczyk,
  8. Magdalena Gozdur,
  9. Andrzej Łyjak,
  10. Monika Gołębiowska,
  11. Małgorzata Cheda,
  12. Ewelina Pisarek,
  13. Krzysztof Furmanek.
 2. Komisja działa, gdy w jej pracach uczestniczy minimum trzech członków spośród osób wymienionych powyżej.
 3. Członkowie komisji, którzy uczestniczą w jej pracach, wybierają spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.

 

§2

Zadaniem Komisji jest:

 1. Rozpatrzenie i wybór najkorzystniejszej oferty.
 2. Sporządzenie protokołu postępowania.
 3. Dokonanie odbioru wskazanych powyżej zamówień publicznych.
 4. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego.

 

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 03.01.2019r.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 Starosty Lipskiego z dnia 10.02.2020r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Starosta Lipski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2020 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.02.2020 09:17 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)