ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Starosty Lipskiego z dnia 28.01.2020r.

­

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 28.01.2020r.

 

w sprawie rejestru powiatowych instytucji kultury oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem

 

na podstawie:

  • art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
  • art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r.
    w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury,

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

Utworzyć w formie elektronicznej rejestr powiatowych instytucji kultury wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Dla prawidłowej realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, określam wzory następujących dokumentów:

  1. wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze powiatowych instytucji kultury – załącznik nr 2;
  2. wniosku o wydanie odpisu z rejestru powiatowych instytucji kultury – załącznik nr 3;
  3. odpisu pełnego z rejestru powiatowych instytucji kultury – załącznik nr 4;
  4. odpisu skróconego z rejestru powiatowych instytucji kultury – załącznik nr 5.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Starosty Lipskiego z dnia 28.01.2020r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Starosta Lipski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2020 08:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.02.2020 08:56 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
13.02.2020 08:55 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)