Uchwała nr III/6/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/18/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu lipskiego.

­

UCHWAŁA Nr III /6 /2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XIV/18/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu lipskiego.

 

Na podstawie :

          -   art.32, ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

 ( Dz. U. 2018.995 t.j.),

-  art. 7, ust.1, art.8 pkt.2 ustawy z dnia   21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów,      mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2018.1234 t.j. ),

-  uchwały Nr IX/54/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego  powiatu lipskiego.

 

Zarząd Powiatu Lipskiego uchwala co następuje :

§ 1.  W uchwale Nr XIV/18/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2011 roku  w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu lipskiego §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się miesięczną stawkę bazową czynszu  w kwocie 7 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność powiatu lipskiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się administratorom lokali mieszkalnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/12/2015  Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 lutego 2015 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/18/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2  powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu lipskiego.     

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019r.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                                         Przewodniczący Zarządu                                                                                                                                         Powiatu

Dygas Artur      

Gaik Lucyna                                                                                      Sławomir Śmieciuch

Ostrach Zbigniew 

Węgrzecka Maria  

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr III/6/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/18/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Informację wytworzył:Lidia Magierek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2018 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.01.2019 13:46 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
29.12.2018 11:15 Edycja dokumentu (Lidia Magierek)
29.12.2018 11:11 Utworzenie dokumentu. (Lidia Magierek)