Uchwała nr CXVII/222/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r."

­

Uchwała  nr    CXVII /  222  / 2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z  8 listopada 2018r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania -  ,, Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  w powiecie lipskim   przez organizację pozarządową w 2019r.”

Na podstawie:

- art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) w zw. z art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j Dz. U. z 2018, poz. 450 ze zm.)  

- art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatanej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2030 ze zm.) 

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania finansowanego z dotacji celowej udzielonej powiatowi z budżetu państwa pod nazwą:  ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  w powiecie lipskim   przez organizację pozarządową w 2019r.” 

§2.

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do uchwały.

§3.

Treść ogłoszenia podlega publikacji na stronie BIP urzędu, stronie internetowej powiatu oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:

 Paweł Jędraszek                

Lucyna Gaik                        

Lucja Śmieszek                    

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXVII/222/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2018 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2018 13:29 Utworzenie dokumentu. (Lidia Magierek)