Uchwała Nr L/247/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznej informacji za rok 2017 z realizacji zadań "Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w Powiecie Lipskim".

­

Uchwała Nr L/247/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 25 lipca 2018 roku


w sprawie przyjęcia rocznej informacji za rok 2017 z realizacji zadań „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w Powiecie Lipskim”


    Na podstawie art. 4 pkt. 5 i art. 12 pkt. 11ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz  art. 35 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.).


Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczną informację za rok 2017 z realizacji zadań „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w Powiecie Lipskim”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  Rady  Powiatu
Jadwiga Buza   
 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr L/247/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznej informacji za rok 2017 z realizacji zadań "Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w Powiecie Lipskim".
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Barbara Kosanowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.08.2018 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.08.2018 11:45 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)