Uchwała Nr XLI/206/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwałyNr XXXIX/185/2017 Rady Powiatui w Lipsku z dnia 27.09.2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.

­

Uchwała Nr XLI/206/2017

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie:  ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIX/185/2017 RADY POWIATU W LIPSKU Z DNIA 27.09.2017 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ I WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA  ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I  SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REALIZACJI W POWIECIE LIPSKIM W 2017 ROKU.


 Na podstawie:
- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. D.U. z 2017 r. poz. 1868),
- art. 35a ust. 1  pkt 7, ust. 2, ust. 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.),
- §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 926),
-  pisma nr DF.WRO.330.2017.w z dnia 18 lipca 2017r.


RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/185/2017 z 27 września 2017r. w sposób następujący:

I.    Środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:
       
1.    Zwiększa się wydatki o kwotę 5.790 zł na:

     
       -  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a, ust. 1 pkt.7d) o kwotę 5.790 zł

2.    Zmniejsza się wydatki na:

       -  dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a, ust. 1 pkt.7b) o kwotę 254 zł, środki niewykorzystane przez organizacje pozarządowe,

       -  zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) o kwotę 5.536 zł, środki niewykorzystane przez Powiatowy Urząd Pracy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
 Jadwiga Buza

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI/206/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwałyNr XXXIX/185/2017 Rady Powiatui w Lipsku z dnia 27.09.2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Barbara Kosanowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2017 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.12.2017 11:09 Edycja dokumentu (Małgorzata Szmit)
11.12.2017 11:09 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Małgorzata Szmit)
11.12.2017 11:06 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)