Sposoby stanowienia aktów prawnych.

­

Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego  określono w art. 40-44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

Opracowanie projektów aktów prawnych  następuje w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej.
 
Procedura uchwałodawcza. 
 
Przygotowaniem projektu uchwały   zajmują  się pracownicy  właściwej merytorycznie  komórki organizacyjnej dołączając do niego uzasadnienie zawierające wskazanie spełnienia dodatkowych wymogów w postaci np.:    uzgodnień, opinii.
Opracowany  i parafowany  przez  radcę prawnego projekt  aktu  prawnego   kierowany  jest  pod obrady  właściwego organu  powiatu. 
Po przyjęciu, podpisaniu, zaewidencjonowaniu w rejestrze akt prawny  kierowany  jest  do publikacji.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sposoby stanowienia aktów prawnych.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2014 17:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.10.2019 09:35 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
10.06.2014 17:53 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)