Sposób postępowania

­

Starostwo Powiatowe w Lipsku

ul. Rynek 1,  27 – 300 Lipsko

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

podstawa prawna:

 

    - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,poz. 93 z póź. zm.)

   - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z póź. zm.)

-0 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U., Nr 50, poz.449 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006r., nr 208, poz. 1537) 

Opis sprawy/zadania:

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są  rzeczy znalezione na terenie powiatu lipskiego za wyjątkiem:

·         rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości,

·          rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,

·         rzeczy znalezionych w budynkach użyteczności publicznej (innych niż Starostwo Powiatowe w Lipsku) lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności, środków transportu publicznego – wówczas znalazca zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku  lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego;

·         sprzętu lub ekwipunku wojskowego, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo – nadawczej, dokumentów wojskowych tj.: (legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe, karty powołania  lub mapy wojskowe), dowodów osobistych, tymczasowych zaświadczeń tożsamości, paszportów, dokumentów podróży – znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz lub dokument najbliższej jednostce Policji.

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

·         jaka rzecz (przedmiot) została zagubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd, bądź znaki szczególne;

·         przedstawić dowody stwierdzające prawo do zagubionej rzeczy (np.: dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia lub opis widocznych środków zużycia);

·         wydanie następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru.

Forma załatwienia:

·         poświadczenie znalezienia rzeczy;

·         protokół wydania rzeczy;

·         informacja dla poszukujących – ogłoszenie zguby.

 Biuro Rzeczy Znalezionych przechowuje rzecz znalezioną przez okres 2 lat. Po tym czasie przechodzi ona na własność Skarbu Państwa.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Lipsku.

 Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania  Kryzysowego – II piętro, pokój 32, nr telefonu 48 37-83-032

 Imię i Nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Krzysztof Furmanek

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sposób postępowania
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.10.2011 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.11.2014 11:42 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
28.11.2014 11:41 Dodano załącznik "Formularz - poswiadczenie znalezienia rzeczy" (Piotr Tkaczyk)
28.11.2014 11:40 Usunięto załącznik Formularz (Piotr Tkaczyk)
11.10.2011 14:50 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
11.10.2011 14:49 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
11.10.2011 14:48 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)